Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CALENDARIS
CLASSIFICACIONS CAMPIONATS
COMPETICIONS
ESTUDIS I PROJECTES
HOMOLOGACIÓ TROFEUS DE CAÇA
OCELLAIRES
ORDRES VEDES
PROJECTE EMISSORES
PROYECTO COTURNIX
TAXES VIGENTS DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL


Documentació · ORDRES VEDES

MODIFICACIÓ ORDRE DE VEDES DE CATALUNYA 2020-2021Modificació Ordre de Vedes de Catalunya 2020-2021

28/07/2020
RESOLUCIÓ ARP/1835/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021

En data 12 de maig 2020, es publicà al DOGC la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.


Amb motiu de l'entrada en vigor el passat 14 de març del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, aquesta temporada 2020-2021 va ser necessari adequar l'inici del període hàbil del cabirol al moment en què es permetés dur a terme l'activitat cinegètica. Aquest fet va comportar que aquesta temporada l'inici del període hàbil de caça del mascle de cabirol en la modalitat d'aguait o acostament, que usualment comença el primer diumenge d'abril, es retardés un mes i mig i que aquest no comencés fins al 18 de maig de 2020.


Per tal que els titulars de les àrees privades de caça puguin acabar d'executar els permisos previstos durant aquest període, es proposa allargar el període hàbil del mascle de cabirol en la modalitat d'acostament o aguait durant 5 dies més, és a dir, fins al 14 d'agost.

 

Aquesta proposta ha estat informada pel Consell de Caça de Catalunya en sessió extraordinària celebrada a distància entre els dies 13 i 20 de juliol de 2020.

 

Vistos els informes dels serveis tècnics competents, i a proposta de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

 

D'acord amb el següent,

Resolc:

Modificar l'apartat 4.3 de la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:


“4.3. En les àrees privades i locals de caça, el període hàbil és entre el primer dia de la fase de la desescalada del desconfinament en què es permeti la caça a cada àmbit territorial i el 14 d'agost de 2020, exclusivament per a mascles i en les modalitats d'aguait o acostament; entre el primer diumenge de setembre de 2020 (dia 6) i l'últim diumenge d'octubre de 2020 (dia 25), per a ambdós sexes i en qualsevol modalitat; i entre el primer diumenge de gener de 2021 (dia 3) i el quart diumenge de febrer de 2021 (dia 28), exclusivament per a femelles i en qualsevol modalitat”.

 

Barcelona, 23 de juliol de 2020

 

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRESOLUCIÓ ARP/1835/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/...
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar