Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CALENDARIS
CLASSIFICACIONS CAMPIONATS
COMPETICIONS
ESTUDIS I PROJECTES
HOMOLOGACIÓ TROFEUS DE CAÇA
OCELLAIRES
ORDRES VEDES
PROJECTE EMISSORES
PROYECTO COTURNIX
TAXES VIGENTS DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL


Documentació · ORDRES VEDES

CORRECCIÓ D´ERRADES DE L´ORDRE VEDESCorrecció d´errades de l´Ordre Vedes

23/04/2021
Correcció d´errades a la Resolució ARP/905/2021, de 29 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021- 2022 en Catalunya (DOGC núm. 8379)

Havent detectat errades en el text de l'esmentada Resolució, tramesa al DOGC i publicada al núm. 8379 d'1.04.2021, se'n detallen les oportunes correccions:

 

A l'apartat 2.2.1.2, on diu:

 

“2.2.1.2 Caça de l'isard (Rupicapra pyrenaica), la cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispanica) i el cérvol (Cervus elaphus):

...

El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre de 2021 (dia 12) i el segon diumenge d'octubre de 2020 (dia 10), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles i amb el mètode d'acostament o aguait, i entre l'11 d'octubre de 2021 i el quart diumenge de febrer de 2022 (dia 27), ambdós inclosos i per a ambdós sexes i amb qualsevol mètode.”,

 

ha de dir:

 

“2.2.1.2 Caça de l'isard (Rupicapra pyrenaica), la cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispanica) i el cérvol (Cervus elaphus):

...

El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre de 2021 (dia 12) i el segon diumenge d'octubre de 2021 (dia 10), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles i amb el mètode d'acostament o d'aguait, i entre l'11 d'octubre de 2021 i el quart diumenge de febrer de 2022 (dia 27), ambdós inclosos i per a ambdós sexes i amb qualsevol mètode.”

 

A l'apartat 3.2.6.1, on diu:

 

“3.2.6.1 Comarques de Lleida i Tarragona

...

 

En el marc d'un programa pilot i amb l'objectiu d'estudiar formes de facilitar l'acompliment del pla d'aprofitament cinegètic del cabirol, s'eximeixen les àrees privades i locals de caça de les comarques de Lleida i les de les comarques del Priorat i de la Conca de Barberà de Tarragona de l'obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cabirol mascle establerta en el punt 3.2.5.”,

 

ha de dir:

 

“3.2.6.1 Comarques de Lleida i Tarragona

...

En el marc d'un programa pilot i amb l'objectiu d'estudiar formes de facilitar l'acompliment del pla d'aprofitament cinegètic del cabirol, s'eximeixen les àrees privades i locals de caça de les comarques de Lleida (exceptuant les incloses al Solsonès) i les de les comarques del Priorat i de la Conca de Barberà de Tarragona de l'obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cabirol mascle establerta en el punt 3.2.5.”

ISSN 1988-Correccions ordre de vedes temporada 2021-2022
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar