Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

EDICTE SOBRE PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE LA ZONA DE CAÇA CONTROLADA DE NAUT ARAN, 2019-2020EDICTE sobre Pla tècnic de gestió cinegètica de la zona de caça controlada de Naut Aran, 2019-2020

30/07/2019

El Conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental, fent ús de les competències delegades pel Síndic d'Aran en el Decret de Sindicatura núm. 249/2019 de 21 de juny, i desenvolupant el Decret 365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de medi ambient, va aprovar mitjançant Resolució 036/2019, de 17 de juliol, el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Zona de Caça Controlada de la Val d'Aran, període 2019/2020, en els termes que tot seguit s'especifiquen:EDICTE sobre Pla tècnic de gestió cinegètica de la zona de caça controlada de Naut Aran, temporada 2019- 2020.


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7928/1756065.pdf<< Tornar