Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS

Legislació Federació Catalana de Caça


Consulteu el conjunt de lleis que regulen la caça.

 

Aquí trobareu actualitzades les lleis que canvien i us assabentareu de la nova legislació.Legislació · CARN DE CAÇA
CORRECCIÓ D´ERRADES al Decret 9/2019 de carn de caça 22/07/2019
CORRECCIÓ D´ERRADES al Decret 9/2019 de carn de caça

Havent observat unes errades al text català i castellà de l´esmentat Decret, tramès al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicat al núm. 7785, de 10 de gener de 2019, se´n detallen les...
Més informacióLegislació · CARN DE CAÇA
DECRET 9/2019 relatiu a la recollida, transport,condicionament i comercialització de caça silvestre 18/01/2019
DECRET 9/2019 relatiu a la recollida, transport,condicionament i comercialització de caça silvestre

Objecte i àmbit d´aplicació  

 

1.1 Aquest Decret té per objecte:  

 

a) Establir mesures dirigides al compliment dels requisits higiènics i sanitaris previstos...
Més informacióPàgina: