Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · PREMSA

LA RFEC RECORDA AL GOVERN I ALS PARTITS POLÍTICS QUE ELS SECTOR CINEGÈTIC ÉS ESSENCIAL PER PROTEGIR LA TÓRTORALa RFEC recorda al Govern i als partits polítics que els sector cinegètic és essencial per protegir la tórtora

01/06/2021
La Federació envía la MITECO, al MAPA i a tots els grups polítics les conclusions de la I Jornada Monogràfica sobre la tòrtora comuna on es demostra que la gestió cinegètica ésdevé essencial per al futur de l´espècie.

  •  
  • Manuel Gallardo denuncia que a pesar de las evidencias científicas que avalan el trabajo de los cazadores, el Gobierno sólo tiene en cuenta las exigencias de los ecologistas y animalistas

 

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha enviat als ministeris per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), i al d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient (MAPA), les conclusions de la I Jornada Monogràfica sobre la tòrtora comuna, on es demostra que el treball i la gestió del sector cinegètic és clau per protegir l'espècie.

 

Aquestes conclusions, que també han estat enviades a tots els partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats, evidencien, a través d'estudis científics, que mesures com l'aportació d'aliment en vedats de caça que realitza el sector durant el període reproductor és fonamental per al manteniment de l'espècie.

 

El sector cinegètic també està jugant un paper fonamental en la monitorització de l'espècie, de les captures i de les mesures de gestió, comptant amb un immens potencial a través d'l'Observatori cinegètic. En aquest sentit, es fa necessària la implementació d'un pla de caça sostenible, en col·laboració amb el sector, per refermar l'estat de conservació favorable de l'espècie.

 

Segons denuncia Manuel Gallardo, malgrat aquestes evidències científiques que avalen la importància de la feina dels caçadors per conservar l'espècie, "des del Govern només es tenen en compten les reivindicacions ecologistes per prohibir la caça de la tórtora". "Resulta inadmissible que des de l'Administració no es tinguin en compte els criteris dels experts i, en lloc de vetllar per la conservació de l'espècie i la millora del seu hàbitat, només es preocupin per prohibir la caça per acontentar els animalistes".

 

Per això, Gallardo adverteix que el sector "seguirà demostrant amb dades i amb evidències científiques als governs i partits polítics" que el seu paper és fonamental per conservar a la tórtora, ja que "com expulsin els caçadors de la seva gestió, serà el veritable fi per a l'espècie per molt que els ecologistes i animalistes diguin el contrari ".

 

PLA D'ACCIÓ EUROPEU

 

La I Jornada Monogràfica sobre l'Tórtola sobre la Tórtola Comú, es va celebrar a Plasencia el 29 d'abril, i va ser organitzada per la Federació Extremeña de Caça i la RFEC, dins el Pla d'Acció que s'està desenvolupant a nivell europeu i de forma conjunta amb les federacions de caça de Portugal, França, Itàlia i la Federació Europea de caça i conservació (FACE), per defensar el paper de la caça sostenible a la conservació de la tórtora, i denunciar la falta de neutralitat i mala praxi de les administracions i la Comissió Europea.

 


 

La RFEC recuerda al Gobierno y a los partidos políticos que el sector cinegético es esencial para proteger a la tórtola  

 

  • La RFEC envía al MITECO, al MAPA y todos los grupos políticos las conclusiones de la I Jornada Monográfica sobre la Tórtola Común donde se demuestra que la gestión cinegética es esencial para el futuro de la especie

 

  • Manuel Gallardo denuncia que a pesar de las evidencias científicas que avalan el trabajo de los cazadores, el Gobierno sólo tiene en cuenta las exigencias de los ecologistas y animalistas

 

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha enviado a los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y al de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAPA), las conclusiones de la I Jornada Monográfica sobre la Tórtola Común, donde se demuestra que el trabajo y la gestión del sector cinegético es clave para proteger la especie.

 

Estas conclusiones, que también han sido enviadas a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, evidencian, a través de estudios científicos, que medidas como el aporte de alimento en cotos de caza que realiza el sector durante el periodo reproductor es fundamental para el mantenimiento de la especie. 

 

El sector cinegético también está jugando un papel fundamental en la monitorización de la especie, de las capturas y de las medidas de gestión, contando con un inmenso potencial a través del Observatorio Cinegético. En este sentido, se hace necesaria la implementación de un plan de caza sostenible, en colaboración con el sector, para afianzar el estado de conservación favorable de la especie. 

 

Según denuncia Manuel Gallardo, a pesar de estas evidencias científicas que avalan la importancia del trabajo de los cazadores para conservar la especie, “desde el Gobierno sólo se tienen en cuentan las reivindicaciones ecologistas para prohibir la caza de la tórtola”. “Resulta inadmisible que desde la Administración no se tengan en cuenta los criterios de los expertos y, en lugar de velar por la conservación de la especie y la mejora de su hábitat, sólo se preocupen por prohibir la caza para contentar a los animalistas”.

 

Por ello, Gallardo advierte que el sector “seguirá demostrando con datos y con evidencias científicas a los gobiernos y partidos políticos” que su papel es fundamental para conservar a la tórtola, ya que “como expulsen a los cazadores de su gestión, será el verdadero fin para la especie por mucho que los ecologistas y animalistas digan lo contrario”.

 

PLAN DE ACCIÓN EUROPEO

 

La I Jornada Monográfica sobre la Tórtola sobre la Tórtola Común, se celebró en Plasencia el 29 de abril, y fue organizada por la Federación Extremeña de Caza y la RFEC, dentro del Plan de Acción que se está desarrollando a nivel europeo y de forma conjunta con las federaciones de caza de Portugal, Francia, Italia y la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE), para defender el papel de la caza sostenible en la conservación de la tórtola, y denunciar la falta de neutralidad y mala praxis de las administraciones y la Comisión Europea.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar