Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

AGRICULTORS, RAMADERS I CAÇADORS CONVOQUEN UNA GRAN MANIFESTACIÓ A MADRID EL 20 DE MARÇ EN DEFENSA DEL MÓN RURALAgricultors, ramaders i caçadors convoquen una gran manifestació a Madrid el 20 de març en defensa del món rural

12/01/2022
El camp espanyol, representat a través de les tres organitzacions professionals agràries ASAJA, COAG i UPA), la Federación Española de Caza i Alianza Rural, han anunciat una gran manifestació del món rural a Madrid, el diumenge, 20 de març.

La roda de premsa celebrada avui a Madrid ha servit per presentar un MANIFEST que recull en 18 punts les reivindicacions consensuades de tot el món del camp del conjunt de l'estat. El món rural diu prou ja, per això sortirà al març a omplir els carrers de Madrid perquè la societat en general escolti les seves necessitats, mostri el seu suport i el Govern presenti l'atenció i la cura necessària als que ocupen el 84% del territori.


En defensa de l'agricultura i la ramaderia, de la caça, del nostre camp i la seva cultura i tradicions, Pedro Barato -president d'ASAJA-, Miguel Padilla -secretari general de COAG, Lorenzo Ramos-secretari ramaderia UPA-, Manuel Gallardo- president de RFEC i Fermín Bohórquez -president d'Aliança Rural, han coincidit que el 20M serà una gran cita per donar suport a un món rural viu, perquè el camp sigui un espai per viure dignament, que sigui comprès i valorat des del món urbà.


A l'acte es va avançar que inicialment s'ha constituït un comitè d'organització i planificació d'aquest moviment format per representants de: ASAJA, COAG, UPA, Real Federació Espanyola d'Associacions de Bestiar Select (RFEAGAS), Oficina Nacional de la Caça (ONC) , RFEC, Unió de Criadors de Bous de Lidia (UCTL), Aliança Rural i totes les entitats que les conformen.


El president d'Asaja, Pedro Barato, ha declarat que la seva organització està compromesa amb aquesta manifestació del 20M perquè el món rural necessita sortir al carrer per denunciar els atropellaments de què és objecte i reivindicar altres temes que són de justícia. En concret, s'ha referit a la reforma laboral que prepara el Govern i que no és la que necessita el sector o la regulació de les tarifes elèctriques, on el sector agrari és l'únic sector que sense fer servir la llum l'ha de pagar. 'Que deixin d'utilitzar l'Espanya Buidada i donin un tractament d'acord amb la situació que viu el món rural', ha dit.


Per part seva, Miguel Padilla, secretari general de COAG ha afirmat que el Pla Estratègic de la nova PAC enviat a Brussel·les no respon a les necessitats dels agricultors i ramaders professionals. “S'han de prioritzar els suports a aquells actius agraris que viuen del seu treball al camp i generen veritable economia real al medi rural. Sense sostenibilitat econòmica de les explotacions agràries professionals difícilment hi haurà sostenibilitat social i mediambiental”. Així mateix ha advertit sobre la hipocresia que suposa que les importacions de tercers països no se'ls exigeixi el compliment dels alts estàndards de producció que sí que compleixen els productors europeus. “És una competència deslleial i inacceptable. Cal acabar amb això”.


Des d'UPA han animat tot el medi rural a manifestar-se el proper 20 de març a Madrid. “No podem permetre que cap jove que vulgui viure i treballar al seu poble es vegi obligat a abandonar-lo. Hem de fer el que calgui per afavorir el relleu generacional”. Ha declarat el secretari general d'UPA, Lorenzo Ramos, que ha assenyalat la 'gravíssima' conjuntura que travessen l'agricultura i la ramaderia a causa de la manca de preus justos i l'increment de costos de producció.


Manuel Gallardo, president de la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC), ha expressat la preocupació del sector cinegètic davant la deriva anticaça del Govern d'Espanya “que menysprea la caça com a activitat generadora d'economia, fixadora d'ocupació i suport de moltes poblacions rurals. Que aporta enormes beneficis socials, culturals, econòmics i mediambientals i que està fortament arrelada a la cultura espanyola. Igualment, el Govern obvia l'impacte negatiu que tindria l'abandonament de la caça a Espanya, des de la perspectiva socioeconòmica, però sobretot de conservació dels nostres ecosistemes”.


Fermín Bohórquez, president d'Aliança Rural, va fer un al·legat en defensa d'un món rural viu i va expressar que “no pot admetre es legisli a les nostres esquenes, des d'una visió urbanita desconeixedora de la realitat del camp, de la realitat del món rural. Perjudicant els nostres interessos, empenyent els nostres pobles a l'abandó o convertir-los en museus per visitar els caps de setmana”.#juntspelcamp


#20MRural

 


Agricultores, ganaderos y cazadores convocan una gran manifestación en Madrid el 20 de marzo en defensa del mundo rural

 

El campo español, representado a través de las tres organizaciones profesionales agrarias - Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)-, la Real Federación Española de Caza (RFEC)- y Alianza Rural, han anunciado una gran manifestación del mundo rural en Madrid, el domingo, 20 de marzo.

 

La rueda de prensa celebrada hoy en Madrid ha servido para presentar un MANIFIESTO que recoge en 18 puntos de las reivindicaciones consensuadas de todo el mundo del campo español.  El mundo rural dice basta ya y saldrá en marzo a llenar las calles de Madrid para que la sociedad en general escuche sus necesidades, muestre su apoyo y el Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio.

 

En defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de nuestro campo y su cultura y tradiciones, Pedro Barato -presidente de ASAJA-, Miguel Padilla - secretario general de COAGLorenzo Ramos-secretario ganadería UPA-, Manuel Gallardo- presidente de RFEC y Fermín Bohórquez -presidente de Alianza Rural, han coincidido en que el 20M será una gran cita para apoyar un mundo rural vivo, para que el campo sea un espacio para vivir dignamente, que sea comprendido y valorado desde el mundo urbano.

 

En esta rueda de prensa se ha comunicado que inicialmente se ha constituido un comité de organización y planificación de este movimiento formado por representantes de: ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), Oficina Nacional de la Caza (ONC), RFEC, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural y todas las entidades que las conforman.

 

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que su organización está comprometida con esta manifestación del 20M porque el mundo rural necesita salir a la calle para denunciar los atropellos de los que es objeto y reivindicar otros temas que son de justicia. En concreto, se ha referido a la reforma laboral que prepara el Gobierno y que no es la que necesita el sector o a la regulación de las tarifas eléctricas, donde el sector agrario es el único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla. “Que dejen de utilizar a la España Vaciada y den un tratamiento acorde a la situación que vive el mundo rural“,  ha concluido.

 

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de COAG ha afirmado que el Plan Estratégico de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales. “Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su trabajo en el campo y generan verdadera economía real en el medio rural. Sin sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias profesionales difícilmente habrá sostenibilidad social y medioambiental”. Asimismo ha advertido sobre la hipocresía que supone que a las importaciones de terceros países no se les exija el cumplimiento de los altos estándares de producción que sí cumplen los productores europeos. “Es una competencia desleal e inaceptable. Hay que acabar con ello”.

 

Desde UPA han animado a todo el medio rural a manifestarse el próximo 20 de marzo en Madrid. “No podemos permitir que ningún joven que quiera vivir y trabajar en su pueblo se vea obligado a abandonarlo. Tenemos que hacer lo que haga falta para favorecer el relevo generacional”. Ha declarado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que ha señalado la “gravísima” coyuntura que atraviesan la agricultura y la ganadería debido a la falta de precios justos y el incremento de costes de producción.

 

Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), ha expresado la preocupación del sector cinegético ante la deriva anti-caza del Gobierno de España “que desprecia a la caza como actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales. Que aporta enormes beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales, y que está fuertemente arraigada a la cultura española. Igualmente el Gobierno obvia el impacto negativo que tendría el abandono de la caza en España, desde la perspectiva socio-económica, pero sobre todo de conservación de nuestros ecosistemas”.

 

Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, realizó un alegato en defensa de un mundo rural vivo y expresó que “no puede admitir se legisle a nuestras espaldas, desde una visión urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad del mundo rural. Perjudicando nuestros intereses, empujando nuestros pueblos al abandono o a convertirlos en museos para visitar los fines de semana”.

 

#juntosporelcampo

#20MRuralManifest manifestació 20MRural - En defensa del món rural, en defensa de la caça

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar