Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

LA RFEC EXIGEIX EL CESSAMENT DE JUAN LÓPEZ DE URALDE PER LA SEVA ACTITUD MASCLISTA ENVERS LES DONES CAÇADORESLa RFEC exigeix el cessament de Juan López de Uralde per la seva actitud masclista envers les dones caçadores

18/01/2022
El diputat de Podem i president de la Comissió de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha qualificat les dones caçadores com un “mer element folklòric”.

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) sol·licita el cessament del diputat de Podem i president de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Juan López d'Uralde, pel seu atac i desqualificació a les dones caçadores, que defineix com “un mer element folklòric”. Aquestes paraules es recullen en una pregunta parlamentària al Congrés dels Diputats on qüestiona l'Estratègia Nacional de Gestió Cinegètica que ha presentat el ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

 

Per al president de la RFEC, Manuel Gallardo, aquesta i altres declaracions en què agredeix i desqualifica frontalment la caça suposen “un greu atac a un col·lectiu que està representat, directament o indirectament per dos milions de persones i, el que és pitjor , un exercici absolut de masclisme per part d'un partit al qual s'omple la boca amb la igualtat de la dona”. 'És inadmissible que el sectarisme animalista pugui servir per atacar drets fonamentals com ara la llibertat de caçar o l'accés de la dona en igualtat de condicions a aquesta activitat'.

 

Gallardo reclama a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, 'que prengui les mesures oportunes davant l'actitud masclista del diputat del seu partit per defensar les dones caçadores davant aquest menyspreu absolut per la igualtat del gènere femení'. I alhora, convida la ministra i López d'Uralde, “a conèixer de primera mà la presència de les dones a la caça i la seva incorporació en els últims anys, on el seu creixement i presència al sector està sent imparable”.

 

ESMENA AL SEU PROPI GOVERN

 

D'altra banda, crida l'atenció la pregunta parlamentària del diputat morat davant un Govern sustentat pel seu propi partit, cosa que fa pensar que, malgrat estar al poder, Podem esmena al seu propi Executiu posant en dubte la gestió del MAPA i , el que és pitjor, el foment de la igualtat de la dona en una cartera que gestiona el PSOE.

 

Aquest nou atac ve a ratificar la propera manifestació de 20 de març a Madrid, on els caçadors i el Món Rural direm prou ja davant les polítiques sectàries, anticassa i atacs d'un Govern que ha d'escoltar les veritables necessitats dels que ocupen el 84% del territori.

 


 

La RFEC exige el cese de Juan López de Uralde por su actitud machista hacia las mujeres cazadoras

 

  • El diputado de Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha calificado a las mujeres cazadoras como un “mero elemento folclórico”
  • Manuel Gallardo exige su cese y una disculpa pública ante la doble moral de Podemos, que promueve la igualdad solo para las mujeres de su ideología

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) solicita el cese del diputado de Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juan López de Uralde, por su ataque y descalificación a las mujeres cazadoras, a las que define como “un mero elemento folclórico”. Estas palabras se recogen en una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados en la que cuestiona la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que ha presentado el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

 

Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, esta y otras declaraciones en las que agrede y descalifica frontalmente a la caza suponen “un grave ataque a un colectivo que está representado, directa o indirectamente por dos millones de personas y, lo que es peor, un absoluto ejercicio de machismo por parte de un partido al que se le llena la boca con la igualdad de la mujer”. “Es inadmisible que el sectarismo animalista pueda servir para atacar derechos fundamentales como la libertad de cazar o el acceso de la mujer en igualdad de condiciones a esta actividad”.

 

Gallardo reclama a la ministra de Igualdad, Irene Montero, “que tome las medidas oportunas ante la actitud machista del diputado de su partido para defender a las mujeres cazadoras ante este desprecio absoluto por la igualdad del género femenino”. Y a su vez, invita a la ministra y a López de Uralde, “a conocer de primera mano la presencia de las mujeres en la caza y su incorporación en los últimos años, donde su crecimiento y presencia en el sector está siendo imparable”.   

 

ENMIENDA A SU PROPIO GOBIERNO

 

Por otra parte, llama la atención la pregunta parlamentaria del diputado morado ante un Gobierno sustentado por su propio partido, lo que hace pensar que, a pesar de estar en el poder, Podemos enmienda a su propio Ejecutivo poniendo en duda la gestión del MAPA y, lo que es peor, el fomento de la igualdad de la mujer en una cartera que gestiona el PSOE.

 

Este nuevo ataque viene a refrendar la próxima manifestación de 20 de marzo en Madrid, donde los cazadores y el Mundo Rural diremos basta ya ante las políticas sectarias, anticaza y ataques de un Gobierno que debe escuchar las verdaderas necesidades de quienes ocupan el 84% del territorio.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar