Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

EL PROJECTE ZORZALES VA AUGMENTAR UN 155% EL NOMBRE DE CENSOS VÀLIDS EN EL SEU SEGON ANY DE VIDAEl Projecte Zorzales va augmentar un 155% el nombre de censos vàlids en el seu segon any de vida

12/05/2022
El 'Projecte Zorzales va augmentar en un 155% el nombre de censos vàlids realitzats en el seu segon any de vida, amb un total de 500, davant dels 196 registrats la temporada anterior, , i una distància de 2.522 quilòmetres recorreguts en 266 quadrícules.

El 'Projecte Zorzales, de monitorització, seguiment i gestió sostenible dels tords a Espanya' va augmentar en un 155% el nombre de censos vàlids realitzats en el seu segon any de vida, amb un total de 500, davant dels 196 registrats la temporada anterior, i una distància de 2.522 quilòmetres recorreguts en 266 quadrícules diferents (mida 10 x 10 km), gràcies a 193 col·laboradors.

 

Tot i això, són més de 600 els caçadors que han participat en el projecte en total ja que, a més dels censos, durant la temporada s'ha rebut informació de 177 Cotos Zorzaleros de la temporada 2021/2022, que han realitzat comptatges des de llocs fixos i recollit informació de captures durant els dies de caça. A la primera edició van ser 54 els vedats participants.

 

Així mateix, aquesta temporada s'han recuperat 175 anelles de tords, superant les 112 que es van donar d'alta la temporada passada. Aquestes anelles que ofereixen informació de gran rellevància per ampliar el coneixement sobre rutes migratòries i supervivència de l'espècie. Cal assenyalar que, una vegada tramitat l'alta, s'envia la informació rebuda sobre el tordill als col·laboradors que comuniquen les dades de les anelles recuperades.

 

A més, s'han col·locat 11 dispositius de bioacústica a nivell nacional, fet que permet gravar la migració nocturna dels tords, amb l'objectiu d'aprofundir en els períodes de migració a través de la freqüència de detecció del cant. Igualment, s'han marcat dues tords comuns amb dispositius GPS per conèixer més sobre les seves rutes migratòries i els moviments interns a nivell nacional.

 

El Projecte Zorzales és una iniciativa de ciència ciutadana posada en marxa per Mutuasport, que busca tornar als caçadors la confiança posada en l'entitat, invertint en investigació i ciència ciutadana que està revolucionant la caça a Espanya. Compte amb la coordinació de Fundació Artemisan i la Real Federació Espanyola de Caça i la col·laboració de Zorzaleros Espanyols i les federacions autonòmiques de caça.

 

Des de les entitats promotores del projecte agraeixen el gran treball i esforç que està duent a terme el sector cinegètic (incloent caçadors, guardes rurals, societats de caçadors, gestors, etc.), que ja està donant fruits i permetrà fer un estudi robust i sòlid per defensar el futur de la caça sostenible del tord a Espanya.

 

Qualsevol persona interessada a participar-hi pot fer-ho contactant amb la seva federació autonòmica oa través del correu electrònic zorzales@fundacionartemisan.com i el telèfon 639 714 368.

 


 

El Proyecto Zorzales aumentó un 155 % el número de censos válidos en su segundo año de vida

 

El ‘Proyecto Zorzales, monitorización, seguimiento y gestión sostenible de los zorzales en España’ aumentó en un 155 % el número de censos válidos realizados en su segundo año de vida, con un total de 500, frente a los 196 registrados en la temporada anterior, y una distancia de 2.522 kilómetros recorridos en 266 cuadrículas diferentes (tamaño 10 x 10 km), gracias a 193 colaboradores.

 

No obstante, son más de 600 los cazadores que han participado en el proyecto en total ya que, además de los censos, durante la temporada se ha recibido información de 177 ‘Cotos Zorzaleros’ de la temporada 2021/2022, que han realizado conteos desde puestos fijos y recogido información de capturas durante los días de caza. En la primera edición fueron 54 los cotos participantes.

 

Asimismo, en esta temporada se han recuperado 175 anillas de zorzales, superando las 112 que se dieron de alta la temporada pasada. Estas anillas que ofrecen una información de gran relevancia para ampliar el conocimiento sobre rutas migratorias y supervivencia de la especie. Cabe señalar que, una vez tramitado el alta, se envía la información recibida sobre el zorzal a los colaboradores que comunican los datos de las anillas recuperadas.

 

Además, se han colocado 11 dispositivos de bioacústica a nivel nacional, lo que permite grabar la migración nocturna de los zorzales, con el objetivo de profundizar en los periodos de migración a través de la frecuencia de detección del canto. Igualmente, se han marcado dos zorzales comunes con dispositivos GPS para conocer más sobre sus rutas migratorias y los movimientos internos a nivel nacional.

 

El Proyecto Zorzales es una iniciativa de ciencia ciudadana puesta en marcha por Mutuasport, que busca devolver a los cazadores la confianza puesta en la entidad, invirtiendo en investigación y ciencia ciudadana que está revolucionando la caza en España. Cuenta con la coordinación de Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza y la colaboración de Zorzaleros Españoles y las federaciones autonómicas de caza.

 

Desde las entidades promotoras del proyecto agradecen el gran trabajo y esfuerzo que está llevando a cabo el sector cinegético (incluyendo cazadores, guardas rurales, sociedades de cazadores, gestores, etc.), que ya está dando frutos y permitirá realizar un estudio robusto y sólido para defender el futuro de la caza sostenible del zorzal en España.

 

Cualquier persona interesada en participar puede hacerlo contactando con su federación autonómica o a través del correo electrónico zorzales@fundacionartemisan.com y el teléfono 639 714 368.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar