Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

ELS CAÇADORS GIRONINS DECIDEIXEN NO COMENÇAR LA TEMPORADA DE CAÇA MAJOR FINS QUE EL DACC ELS RESPECTI I ATENGUI LES SEVES PETICIONSEls caçadors gironins decideixen no començar la temporada de caça major fins que el DACC els respecti i atengui les seves peticions

08/08/2022
La decisió es va prendre aquest divendres en el decurs d'una reunió duta a terme a l'Auditori Jaume Casademont de Girona. L'activitat es limitarà a protegir zones de conreu on hi hagi un risc per responsabilitat i compromís amb el sector agrícola.

Els representants d’un centenar de colles i societats caçadores de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Girona van acordar el passat divendres 5 d'agost no començar la temporada de caça prevista per aquest 4 de setembre. La decisió s’ha pres després d’una votació que va comptar amb la pràctica unanimitat dels assistents a la trobada,  i que s’ha traslladat ja a la resta de societats i colles del senglar de la província.

 

El principal motiu de la decisió es deu a la manera com el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està tractant el col·lectiu. Els caçadors lamenten el menyspreu que es rep per part de l’administració catalana a qui acusen també de ser la primera que no compleix amb les normatives relacionades amb la matèria. Per exemple, encara no s’ha desplegat tota la normativa com el Reglament que estipuli els accessos al medi natural i que està pendent des de mitjans dels anys noranta, ni s'ha definit el que és una gossera esportiva, provocant sancions per no disposar de nucli zoològic, o no s'ha publicat el decret de control de predadors.

 

A tot aquest seguit de greuges, s’hi afegeix últimament que l’Ordre de Vedes estableix en el seu punt 8.3. que cal comunicar les batudes amb antelació. Des de la seva publicació, tant la Territorial de Girona com la Federació Catalana de Caça han traslladat al Departament la impossibilitat de complir amb aquest punt. Establir un punt exacte d’on seran animals vius i en constant moviment és impossible i no es pot exigir per a la pràctica de l’activitat cinegètica, que a més es realitza en reserves de caça de titularitat privada. Consultades les companyies asseguradores, l'absència de compliment d'aquest punt o la incorrecta comunicació poden comportar que en cas d'accident no s'ens doni cobertura cosa que tindria terribles conseqüències econòmiques pel possible causant i subsidiàriament el cap de colla i la Junta de la Societat de Caçadors.

 

Davant d’aquesta inseguretat jurídica, la Federació Catalana ja ha impugnat davant la justícia aquest punt de l’Ordre de Vedes i s'ens ha denegat la mesura cautelar per la no aplicació d'aquest punt pel que s’espera una resolució més enllà de l’inici de la temporada. Malgrat l’exposició dels motius que no permeten complir amb el 8.3., el Departament no ha volgut atendre les peticions del col·lectiu dels caçadors. Tot plegat ha portat a prendre aquesta decisió inaudita després d’un debat on les societats van coincidir en diferents mostres que porten a concloure en una falta de respecte de l’Administració envers el col·lectiu. Per tot plegat, s’ha pres la decisió de no començar la temporada de caça major que està estipulada entre el 4 de setembre i el 26 de març.

 

Els caçadors esperen que el Departament canviï d’actitud i ho demostri retirant aquest conflictiu punt de l’Ordre de Vedes abans de l’inici de la temporada. L’aturada de la caça no serà total, ja que els caçadors han decidit continuar fent aquelles caceres que prevenen danys als conreus dels pagesos i agricultors de les comarques gironines. Una decisió que s’ha pres per responsabilitat i solidaritat amb un col·lectiu que també té greuges amb la gestió del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

 


 

Los cazadores de Girona deciden no empezar la temporada de caza mayor hasta que el DACC les respete y atienda sus peticiones

  

La decisión se tomó el viernes 5 de agosto en el transcurso de una reunión llevada a cabo en el Auditorio Jaume Casademont de Girona. Los cazadores/as de Girona, por responsabilidad y compromiso con el sector agrícola del territorio, decidieron que su actividad se limitará a la realización de acciones cinegéticas para proteger zonas de cultivo donde exista un riesgo de daños a la agricultura provocados por los jabalíes.

 

Los representantes de un centenar de grupos y sociedades cazadoras de la Representación Territorial de la Federación Catalana de Caza en Girona acordaron el pasado viernes 5 de agosto no empezar la temporada de caza prevista para este 4 de septiembre. La decisión se ha tomado tras una votación que contó con la práctica unanimidad de los asistentes al encuentro, que se ha trasladado ya al resto de sociedades y grupos del jabalí de la provincia.

 

El principal motivo de la decisión se debe a la forma en que el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural está tratando al colectivo. Los cazadores lamentan el desprecio que se recibe por parte de la administración catalana a la que acusan también de ser la primera que no cumple con las normativas relacionadas con la materia. Por ejemplo, todavía no se ha desplegado toda la normativa como el Reglamento que estipule los accesos al medio natural y que está pendiente desde mediados de los años noventa, ni se ha definido lo que es una perrera deportiva, provocando sanciones por no disponer de núcleo zoológico, o no se ha publicado el decreto de control de predadores.

 

A toda esta serie de agravios, se añade últimamente que la Orden de Vedas establece en su punto 8.3. que es necesario comunicar las batidas con antelación. Desde su publicación, tanto la Territorial de Girona como la Federación Catalana de Caza han trasladado al Departamento la imposibilidad de cumplir con este punto. Establecer un punto exacto dónde comenzará la caza de  unos animales vivos y en constante movimiento es imposible y no puede exigirse para la práctica de la actividad cinegética, que, además, se realiza en reservas de caza de titularidad privada.

 

Consultadas las compañías aseguradoras, la ausencia de cumplimiento de este punto o la incorrecta comunicación pueden comportar que en caso de accidente no se preste cobertura, algo que tendría terribles consecuencias económicas hacia el posible causante y subsidiariamente para el jefe de grupo y la Junta de la Sociedad de Cazadores.

 

Ante esta inseguridad jurídica, la Federación Catalana ya ha impugnado ante la justicia este punto de la Orden de Vedas, pero se ha denegado la medida cautelar por la no aplicación de este punto, por lo que se espera una resolución más allá del inicio de la temporada. A pesar de la exposición de los motivos que no permiten cumplir con el 8.3., el Departamento no ha querido atender a las peticiones del colectivo de cazadores.

 

Todo ello ha llevado a tomar esta decisión inaudita después de un debate en el que las sociedades coincidieron en diferentes muestras que llevan a concluir en una falta de respeto de la Administración hacia el colectivo. Por todo ello, se ha tomado la decisión de no empezar la temporada de caza mayor estipulada entre el 4 de septiembre y el 26 de marzo.

 

Los cazadores esperan que el Departamento cambie de actitud y lo demuestre retirando este conflictivo punto de la Orden de Vedas antes del inicio de la temporada. El paro de la caza no será total, ya que los cazadores han decidido continuar haciendo aquellas cacerías que previenen daños en los cultivos de los agricultores de las comarcas de Girona. Una decisión que se ha tomado por responsabilidad y solidaridad con un colectivo que también tiene agravios con la gestión del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalidad de Cataluña.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar