Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FCC DEMANA L’EXCLUSIÓ DE LA CAÇA DE LA LLEI DE BENESTAR ANIMAL EN UNA REUNIÓ CELEBRADA AHIR AMB REPRESENTANTS DEL PSC AL PARLAMENT DE CATALUNYALa FCC demana l’exclusió de la caça de la Llei de Benestar Animal en una reunió celebrada ahir amb representants del PSC al Parlament de Catalunya

06/09/2022
Els representants federatius, acompanyats per Manuel Gallardo, president de la RFEC, van demanar l'exclusió de la caça d'aquesta llei donat que suposaria la fi de la caça degut a la inseguretat jurídica a la qual es sotmetria al sector cinegètic

La seu del Parlament de Catalunya va acollir ahir dilluns una reunió de treball entre diferents integrants de la Junta Directiva de la FCC, acompanyats de Manuel Gallardo, president de la RFEC, amb Rosa Maria Ibarra i Sandra Guaita, parlamentàries del PSC al Parlament de Catalunya i Madrid, respectivament, per parlar sobre la polèmica Llei de Benestar Animal, que d’acord amb el seu actual redactat suposaria la desaparició de la caça.

 

En el decurs d’aquesta trobada, que va comptar amb la presència de Joaquim Vidal, president de la Territorial de Tarragona i Miquel Bargalló, tresorer de la FCC, a més de Manuel Gallardo, president de l’Espanyola de Caça es va manifestar a les representants del PSC el rebuig del sector cinegètic de tota Espanya a aquesta llei. En aquest sentit, van demanar l’exclusió de l'activitat cinegètica del projecte de Llei de Drets dels Animals que el Consell de Ministres del Govern d'Espanya va aprovar l’ 1 d'agost i que suposaria la fi de la caça. Aquesta reunió és fruït de la mantinguda per part de la FCC el passat 21 de juliol amb la senyora Ibarra.

 

En el decurs de la reunió, tant el senyor Gallardo com els representants federatius van explicar a les parlamentaries del PSC les greus conseqüències que es derivarien per la caça i altres activitats de l’àmbit rural de l’aplicació d’aquesta Llei, amb un marcat caràcter animalista, impulsada per Podemos, a l’abocar als caçadors /es a una greu situació d’indefensió jurídica. Una llei que, a més, invaeix competències autonòmiques, tant pel que fa a la caça com al benestar animal.

 

La senyora Guaita va comentar que en unes setmanes la Mesa del Parlament començarà la tramitació d’aquesta llei per tràmit d’urgència, una altra anomalia, ja que es limitarà molt la capacitat de resposta en contra d’aquesta llei, que podria entrar en debat parlamentari en tres o quatre mesos. Malgrat això, les parlamentàries del PSC van transmetre als representants federatius que el compromís del seu partit és ampliar el termini del tràmit d’esmenes i la possibilitat de que hi hagi compareixences, tot i el tràmit d’urgència. Així mateix, la senyora Guaita va manifestar la voluntat de diàleg per part del partit i la de donar veu a les esmenes que des de la FCC es puguin traslladar.

 

Cal recordar, que des del passat mes de març, diferents representats del PSOE han manifestat publicament i en reiterades ocasions el seu compromís d’excloure els animals auxiliars de la caça de l'Avantprojecte de Llei de Drets dels Animals, quelcom que no ha succeït.

 

En finalitzar aquesta trobada, que va tenir més de manifest d’intencions que de compromisos específics (exclusió dels animals auxiliars de caça de la llei) es va parlar sobre la polèmica generada per la publicació del punt 8.3 de la resolució de l’Ordre de Vedes per part del DACC i la situació generada, materialitzada en la decisió dels caçadors i caçadores de Catalunya de no començar amb la Temporada de Caça Major.

 


 

 

La FCC pide la exclusión de la caza de la Ley de Bienestar Animal en la reunión celebrada ayer con representantes del PSC en el Parlamento de Cataluña

 

La sede del Parlament de Catalunya acogió ayer lunes una reunión de trabajo entre diferentes integrantes de la Junta Directiva de la FCC, acompañados de Manuel Gallardo, presidente de la RFEC, con Rosa Maria Ibarra y Sandra Guaita, parlamentarias del PSC en el Parlament de Catalunya y Madrid, respectivamente, para hablar sobre la polémica Ley de Bienestar Animal, que de acuerdo con su actual redactado supondría la desaparición de la caza.

 

En el transcurso de este encuentro, que contó con la presencia de Joaquim Vidal, presidente de la Territorial de Tarragona y Miquel Bargalló, tesorero de la FCC, además de Manuel Gallardo, presidente de la Española de Caza se manifestó a las representantes del PSC el rechazo del sector cinegético de toda España a esta ley. En este sentido, pidieron la exclusión de la actividad cinegética del proyecto de Ley de Derechos de los Animales que el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el 1 de agosto y que supondría el fin de la caza. Esta reunión es fruto de la mantenida por parte de la FCC el pasado 21 de julio con la señora Ibarra.

 

En el transcurso de la reunión, tanto el señor Gallardo como los representantes federativos explicaron a las parlamentarias del PSC las graves consecuencias que se derivarían para la caza, y otras actividades del ámbito rural, de la aplicación de esta ley, con un marcado carácter animalista, impulsada por Podemos, al abocar a los cazadores/as a una situación de grave indefensión jurídica. Una ley que, además, invade competencias autonómicas, tanto en lo que se refiere a la caza como al bienestar animal.

 

La señora Guaita comentó que en unas semanas la Mesa del Parlamento empezará la tramitación de esta ley por trámite de urgencia, otra anomalía, ya que se limitará la capacidad de respuesta en contra de esta ley, que podría entrar en debate parlamentario en tres o cuatro meses. Sin embargo, las parlamentarias del PSC transmitieron a los representantes federativos que el compromiso de su partido es ampliar el plazo del trámite de enmiendas y la posibilidad de que haya comparecencias, pese al trámite de urgencia. Asimismo, la señora Guaita manifestó la voluntad de diálogo por parte del partido y la de dar voz a las enmiendas que desde la FCC puedan trasladarse.

Cabe recordar, que desde el pasado mes de marzo, diferentes representantes del PSOE han manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones su compromiso de excluir a los animales auxiliares de la caza del Anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales, algo que no ha sucedido.

 

Al finalizar este encuentro, que tuvo más de manifiesto de intenciones que de compromisos específicos (exclusión de los animales auxiliares de caza de la ley) se habló sobre la polémica generada por la publicación del punto 8.3 de la resolución de la Orden de Vedas por parte del DACC y la situación generada, materializada en la decisión de los cazadores y cazadoras de Cataluña de no empezar con la temporada de Caza Mayor.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar