Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

LA RFEC DEMANA LA RETIRADA DE LA LLEI ANIMALISTA DAVANT LA MANCA DE CONSENS SOCIAL I POLÍTIC



La RFEC demana la retirada de la Llei Animalista davant la manca de consens social i polític

21/09/2022
L'entitat posa de manifest la manca de lògica en la tramitació d'un projecte de llei que neix esmenat pels diferents grups polítics, inclòs un dels seus promotors

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) demana als partits amb representació al Congrés dels Diputats que retirin el projecte de Llei Animalista, aprovat l'1 d'agost passat, davant l'evident manca de consens social, científic, tècnic i polític, i sol·licita iniciar una nova legislació escoltant tots els sectors.



A les més de 800 firmes presentades per científics en contra de la llei, el rebuig dels diferents sectors afectats com a juristes, veterinaris, caçadors, ramaders i el món rural en general, se suma ara la proposició no de llei (PNL) presentada per el Partit Popular (PP) sol·licitant la seva retirada, i fins i tot la pròpia esmena presentada pel Partit Socialista (PSOE), principal partit del Govern, que exigeix canvis a la normativa.



Per a la RFEC la manca de consens és manifesta i no té lògica que es doni tràmit a un projecte de llei que neix esmenat pels diferents grups polítics, inclòs un dels seus promotors, i que compta amb l'evident rebuig de gran part de la societat, per la qual cosa demana sentit comú per iniciar una legislació on tots els sectors afectats se sentin escoltats.



En la mateixa línia, l'entitat federativa critica el caràcter d'urgència atorgat a la tramitació, sobretot quan es tracta d'una normativa que ha generat una polèmica enorme. Per això, només s'entén que es faci servir aquesta via per furtar el debat polític i públic i per limitar la participació de la societat, en un clar exemple de manca de transparència.



Si no es retira el projecte, la RFEC exigeix al Govern que obri un necessari debat en seu parlamentària en què s'escolti tots els afectats, un diàleg que la Direcció General de Drets dels Animals ha rebutjat mantenir durant la tramitació i que ha donat com a resultat aquesta situació de desvari i preocupació generalitzada.

 


 

La RFEC pide la retirada de la Ley Animalista ante la falta de consenso social y político 

  • La entidad pone de manifiesto la falta de lógica en la tramitación de un proyecto de ley que nace enmendado por los distintos grupos políticos, incluido uno de sus promotores

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) pide a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que retiren el proyecto de Ley Animalista, aprobado el pasado 1 de agosto, ante la evidente falta de consenso social, científico, técnico y político, y solicita iniciar una nueva legislación escuchando a todos los sectores.

 

A las más de 800 firmas presentadas por científicos en contra de la ley, el rechazo de los distintos sectores afectados como juristas, veterinarios, cazadores, ganaderos y el mundo rural en general, se suma ahora la proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP) solicitando su retirada, e incluso la propia enmienda presentada por el Partido Socialista (PSOE), principal partido del Gobierno, que exige cambios en la normativa.

 

Para la RFEC la falta de consenso es manifiesta y no tiene lógica que se dé trámite a un proyecto de ley que nace enmendado por los distintos grupos políticos, incluido uno de sus promotores, y que cuenta con el evidente rechazo de gran parte de la sociedad, por lo que pide sentido común para iniciar una legislación en la que todos los sectores afectados se sientan escuchados.

 

En la misma línea, la entidad federativa critica el carácter de urgencia otorgado a la tramitación, máxime cuando se trata de una normativa que ha generado una enorme polémica. Por ello, solo se entiende que se utilice esta vía para hurtar el debate político y público y para limitar la participación de la sociedad, en un claro ejemplo de falta de transparencia.

 

De no retirarse el proyecto, la RFEC exige al Gobierno que abra un necesario debate en sede parlamentaria en el que se escuche a todos los afectados, un diálogo que la Dirección General de Derechos de los Animales ha rechazado mantener durante la tramitación y que ha dado como resultado esta situación de desvarío y preocupación generalizada.






Comentaris



No hi han comentaris.




Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader




<< Tornar