Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LES SOCIETATS DE CAÇADORS AFECTADES PER LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CINEGÈTICA A LES PROVÍNCIES DE GIRONA I LLEIDA REBRAN EQUIPAMENT CINEGÈTIC PER VALOR DE 295.000₌ GRÀCIES A LA GESTIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇAPresentació armilles protectores per gossos

Presentació armilles protectores per gossos

31/05/2023
El DACC ha resolt la concessió d’un ajut directe a la FCC per finançar les despeses de les actuacions relacionades amb les emergències cinegètiques de Girona i Lleida adreçat a la compra de cartutxos i armilles protectores per gossos

Avui 31 de maig a Sant Aniol de Finestres, Girona, la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, i directora dels Serveis Territorials a Girona, Elisabet Sánchez, han presentat juntament amb el president i vicepresident de la Representació Territorial de Girona, Josep Blanquera i Joan Espona, membres de la Junta Directiva de la FCC, les armilles protectores per a gossos que s’han finançat gràcies a l’ajut directe del DACC.

 

Davant l’emergència cinegètica declarada per la Generalitat el passat mes de març per conill a Lleida (Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, La Segarra, La Noguera i les Garrigues) i porc senglar a Girona (Gavarres i Rocacorba) la Federació Catalana de Caça va sol·licitar un ajut a la Generalitat de Catalunya per tractar de minvar les despeses generades als caçadors i caçadores participants en aquestes actuacions; ja que, tal i com va manifestar Sergi Sánchez, president de la Federació “no és raonable ni sostenible que sigui el col·lectiu caçador de Catalunya el que tingui que suportar de la seva butxaca totes les despeses derivades de l’emergència cinegètica declarada per la Generalitat amb l’objectiu d’abatre 7.000 senglars i 300.000 conills fins al setembre”.

 

Fruit de les negociacions establertes amb la Direcció Generald’Ecosistemes Forestals, la Federació Catalana de Caça va sol·licitar un ajut directe per valor de 295.000 €, destinada a la compra de 570.000 cartutxos dels quals seran beneficiàries les societats de caçadors de Lleida i 450 armilles per a protegir als gossos a les batudes del porc senglar a Girona. La FCC va fer especial èmfasi a la Generalitat sobre la necessitat de protegir els gossos participants en aquestes actuacions amb l’objectiu de minimitzar el risc de les lesions que els senglars els puguin ocasionar.

 

Malgrat que la quantia de la subvenció queda lluny del cost real que pot tenir per als caçadors i caçadores la seva participació en aquesta emergència cinegètica, la seva concessió és un nova fita per la FCC en benefici del col·lectiu i un pas endavant per part de la Generalitat a l’hora de reconèixer la importància i la tasca duta a terme pels caçadors i caçadores de Catalunya com a gestors del medi natural. Gràcies a les gestions de la Federació els darrers mesos, la Generalitat ja ha atorgat altres línies d’ajut per societats de caçadors per la cacera de senglars i la seva contribució a minimitzar els danys a cultius, accidents de carretera i riscos sanitaris provocats per aquests animals.

 

A primers de juny començarà el repartiment, tant d’armilles com de cartutxos, entre les societats de caçadors de les zones afectades per a la seva posterior distribució entre els caçadors i caçadores participants a les caceres. En aquest sentit, agrair la col·laboració i suport de les Representacions Territorials de Lleida i Girona, així com de les Societats de Caçadors i personal tècnic de la Federació, ja que la logística de distribució de tot aquest material, especialment els cartutxos, no serà gens senzilla.

 


 

Las sociedades de cazadores afectadas por la declaración de emergencia cinegética en las provincias de Girona y Lleida recibirán equipación cinegética por valor de 295.000€ gracias a la gestión de la Federación Catalana de Caza

 

El DACC ha resuelto la concesión de una ayuda directa a la Federació Catalana de Caça para financiar los gastos derivados de las actuaciones específicas relacionadas con las emergencias cinegéticas declaradas en las demarcaciones de Girona y Lleida por un importe de 295.000 € destinado a la compra de cartuchos y chalecos protectores para perros.

 

Hoy 31 de mayo en Sant Aniol de Finestres, Girona, la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, y la directora de los Serveis Territorials a Girona, Elisabet Sánchez, han presentado junto con el presidente y vicepresidente de la Representació Territorial de Girona, Josep Blanquera y Joan Espona, miembros de la Junta Directiva de la FCC, los chalecos protectores para perros que se han financiado gracias a la ayuda directa del DACC.

 

Ante la emergencia cinegética declarada por la Generalitat el pasado mes de marzo por conejo en Lleida (Urgell, Pla d'Urgell, Segrià, La Segarra, La Noguera y las Garrigues) y jabalí en Girona (Gavarres y Rocacorba) la Federació Catalana de Caça solicitó una ayuda a la Generalitat de Catalunya para tratar de minimizar los gastos generados a los cazadores y cazadoras participantes en estas actuaciones; puesto que, tal y como manifestó Sergi Sánchez, presidente de la Federación “no es razonable ni sostenible que sea el colectivo cazador de Catalunya el que tenga que soportar de su bolsillo todos los gastos derivados de la emergencia cinegética declarada por la Generalitat con el objetivo de abatir 7.000 jabalíes y 300.000 conejos hasta septiembre”.

 

Fruto de las negociaciones establecidas con la Dirección General de Ecosistemas Forestales, la Federació Catalana de Caça solicitó una ayuda por importe de 295.000 €, que se destinará a la compra de 570.000 cartuchos de los cuales serán beneficiarias las sociedades de cazadores de Lleida y 450 chalecos para proteger a los perros en las batidas del jabalí en Girona. La FCC puso especial énfasis ante la Generalitat sobre la necesidad de proteger los perros participantes en estas actuaciones con el objetivo de minimizar el riesgo de las lesiones que los jabalíes les puedan ocasionar.

 

A pesar de que la cuantía de la subvención queda lejos del coste real que puede tener para los cazadores y cazadoras su participación en esta emergencia cinegética, su concesión es un nuevo hito de la FCC en beneficio del colectivo y un paso adelante por parte de la Generalitat reconociendo la importancia y la tarea llevada a cabo por los cazadores y cazadoras de Catalunya como gestores del medio natural. Gracias a las gestiones de la Federación los últimos meses, la Generalitat ya ha otorgado otras líneas de ayuda para sociedades de cazadores para la caza de jabalíes y su contribución a minimizar los daños a cultivos, accidentes de carretera y riesgos sanitarios provocados por estos animales.

 

A primeros de junio empezará el reparto, tanto de chalecos como de cartuchos, entre las sociedades de cazadores de las zonas afectadas para su posterior distribución entre los cazadores y cazadoras participantes en las cacerías. En este sentido, agradecer la colaboración y apoyo de las Representaciones Territoriales de Lleida y Girona, así como de las Sociedades de Cazadores y personal técnico de la Federación, puesto que la logística de distribución de todo este material, especialmente los cartuchos, no será nada sencilla.


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar