Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL TEMPS VOLA QUAN FAS EL QUE T’AGRADAEl temps vola quan fas el que t’agrada

El temps vola quan fas el que t’agrada

21/06/2017
Avui fa un any que la junta electoral va acreditar la proclamació de la nostra candidatura i ens vàrem convertir en la nova Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça.

Ocupar aquests càrrecs era, és i serà un honor i una gran responsabilitat que no ens prenem a la lleugera. La meva Junta Directiva i jo mateix vem optar als càrrecs per treballar, aprendre, canviar coses i millorar-ne d’altres amb l’objectiu final d’esforçar-nos per un futur millor de la caça i la tradició ocellaire a Catalunya. Ja ha passat un any i no ens n’hem ni adonat, perquè ens falta temps per convertir tots els nostres projectes en realitat, posar les nostres idees sobre paper, ser a tot arreu i solucionar tot el que estigui al nostre abast. És ben cert que el temps vola quan fas el que t’agrada.

 

Hem construït nous ponts de diàleg en moltes direccions, però especialment amb l’administració, per crear una relació sòlida i fluida. Volem ser presents en tot allò que afecti a la caça, començant per la redacció de la nova llei de caça i el decret de comercialització de carn de caça. Però també hem reivindicat l’esforç del nostre col·lectiu en el control de les superpoblacions a canvi de res més que silenci i oblit, mentre determinats sectors ens ataquen i menyspreen la feina que fem i el cost econòmic que assumim. Malgrat tot, tossuts, volem ser presents a tots els fòrums on es parli de caça.  

 

No volem ser una Junta Directiva que es recordi per la divisió, la ruptura i el distanciament. Esperem poder ser prou humils per acceptar les nostres diferències i treballar conjuntament. Ambicionem una Federació Catalana de Caça unida estretament a les representacions territorials i plena de projectes compartits on qui guanyi siguin els/les nostres federats/es. En aquest aspecte, hem aconseguit l’acord de reconstrucció de les relacions amb la Real Federación Española de Caza (RFEC), amb qui arrossegàvem un litigi costós i estèril que no aportava res a la caça ni als caçadors i alhora hem guanyat un aliat.

 

Un dels altres objectius que hem començat a realitzar és obrir la federació a l’exterior. Més disponibilitat i contacte amb els mitjans de comunicació i la presència a les xarxes socials, ens permeten expressar-nos en primera persona, explicar la nostra activitat, donar visibilitat als nostres interessos i, en resum, informar.

       

No hi ha res fàcil en el fet de dirigir aquesta federació però mai m’hauria imaginat haver d’afrontar el terrible assassinat dels dos Agents Rurals a Aspa el passat més de gener. El dany a les famílies, als amics i al cos d’Agents Rurals, és irreparable, però la Federació Catalana de Caça ha estat i estarà a disposició de tots els organismes, vetllant perquè no torni a passar mai més.  

 

La lluita per conservar la tradició dels concursos de cant d’ocells fringíl·lids ens va colpejar només arribar i hi seguim treballant com a part activa, i unint forces amb altres autonomies, a la Plataforma en Defensa del Silvestrismo. Però hem de ressaltar que la falta de voluntat política del Departament de Territori i Sostenibilitat està dificultant el que en altres autonomies ja s’ha acordat, la captura en viu de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids.

 

Malgrat que tot demana temps, a poc a poc alguns projectes comencen a veure la llum; divendres passat vem recolzar la Diputació de Barcelona en la presentació del seu projecte de creació de cinc centres de recollida de carn de caça per al seu tractament i posterior comercialització a la província de Barcelona; la represa de l’Escola de Caça de Catalunya on podrem regular i impartir la formació vinculada a la nostra activitat de manera coordinada i efectiva; l’extensió de la vigilància sanitària de la fauna cinegètica a tota Catalunya (ara només a Barcelona i Girona) gràcies a un nou acord de col·laboració amb el SEFAS; i la creació de la figura del Delegat Jove perquè els joves federats tinguin veu dins la Junta Directiva, són algunes de les iniciatives que van prenent forma.  

   

Creieu-me si us dic que iniciatives i ganes de fer coses no ens en falten i en canvi, anem curts d’hores i de mans per fer-ho tot i ser a tot arreu. Ja ha passat un any, el temps vola quan fas el que t’agrada, però si tot va bé, ens en queden tres més i moltes idees!

 

Sergio Sánchez Mateu

President de la Federació Catalana de Caça

 


 

El tiempo vuela cuando haces lo que te gusta

 

Hoy hace un año que la junta electoral acreditó la proclamación de nuestra candidatura y nos convertimos en la nueva Junta Directiva de la Federación Catalana de Caza.

 

Ocupar estos cargos era, es y será un honor y una gran responsabilidad que no nos tomamos a la ligera. Mi Junta Directiva y yo mismo optamos a los cargos para trabajar, aprender, cambiar las cosas y mejorar otras, con el objetivo final de esforzarnos para un futuro mejor de la caza y la tradición ocellaire en Catalunya. Ya ha pasado un año y no nos hemos dado ni cuenta, porque nos falta tiempo para convertir todos nuestros proyectos en realidades, poner nuestras ideas sobre papel, estar en todas partes y solucionar todo lo que esté a nuestro alcance. Es cierto eso de que el tiempo vuela cuando haces lo que te gusta.

 

Hemos construido nuevos puentes de diálogo en muchas direcciones, pero especialmente con la administración, para crear una relación sólida y fluida. Queremos estar presentes en todo aquello que afecte a la caza, empezando por la redacción de la nueva ley de caza y el decreto de comercialización de carne de caza. Pero también hemos reivindicado el esfuerzo de nuestro colectivo en el control de las superpoblaciones a cambio de nada más que silencio y olvido, mientras determinados sectores nos atacan y menosprecian el trabajo que hacemos y el coste económico que asumimos. A pesar de todo, tozudos, queremos estar presentes en todos los foros dónde se hable de caza. 

 

No queremos ser una Junta Directiva que se recuerde por la división, la ruptura y el distanciamiento. Esperamos poder ser suficientemente humildes para aceptar nuestras diferencias y trabajar conjuntamente. Ambicionamos una Federación Catalana de Caza unida estrechamente a las representaciones territoriales y llena de proyectos compartidos dónde quién gane sean nuestros/as federados/as. En este aspecto, hemos conseguido el acuerdo de reconstrucción de las relaciones con la Real Federación Española de Caza (RFEC), con quién arrastrábamos un litigio costoso y estéril que no aportaba nada a la caza ni a los cazadores y a la vez hemos ganado un aliado.

 

Otro de nuestros objetivos, que ya hemos empezado a realizar, es abrir la federación al exterior. Más disponibilidad y contacto con los medios de comunicación y la presencia en las redes sociales, nos permiten expresarnos en primera persona, explicar nuestra actividad, dar visibilidad a nuestros intereses y en resumen, informar.    

    

No hay nada fácil en el hecho de dirigir esta federación pero nunca me habría imaginado tener que afrontar el terrible asesinato de los dos Agentes Rurales en Aspa el pasado mes de enero. El daño a las familias, los amigos y al cuerpo de Agentes Rurales es irreparable, pero la Federación Catalana de Caza ha estado y estará a disposición de todos los organismos, velando para que no vuelva a suceder nunca más. 

 

La lucha para conservar la tradición de los concursos de canto de pájaros fringílidos nos golpeó recién llegados y seguimos trabajando en ello como parte activa y uniendo fuerzas con otras autonomías, en la Plataforma en Defensa del Silvestrismo. Pero tenemos que resaltar que la falta de voluntad política del Departamento de Territori i Sostenibilitat está dificultando lo que en otras autonomías ya se ha acordado, la captura en vivo de las cuatro especies de pájaros fringílidos.

 

A pesar de que todo exige tiempo, poco a poco algunos proyectos empiezan a ver la luz; el viernes pasado apoyamos a la Diputación de Barcelona en la presentación de su proyecto de creación de cinco centros de recogida de carne de caza para su tratamiento y posterior comercialización en la provincia de Barcelona; retomar la Escuela de Caza de Catalunya dónde podremos regular e impartir la formación vinculada a nuestra actividad de manera coordinada y efectiva; la extensión de la vigilancia sanitaria de la fauna cinegética en toda Catalunya (ahora sólo en Barcelona y Girona) gracias a un nuevo acuerdo de colaboración con el SEFAS; y la creación de la figura del Delegado Joven para que los jóvenes federados tengan voz dentro de la Junta Directiva, son algunas de las iniciativas que van tomando forma. 

   

Creedme si os digo que iniciativas y ganas de hacer cosas no nos faltan y en cambio vamos cortos de horas y manos para hacerlo todo y estar en todas partes. Ya ha pasado un año, el tiempo vuela cuando haces lo que te gusta, pero si todo va bien, nos quedan tres más y muchas ideas!

 

Sergio Sánchez Mateu

Presidente de la Federación Catalana de Caza

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar