Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA FCC I L´ONC DEMANEN AL JURAT MÉS DE 50 ANYS DE PRESÓ I UNA DOBLE CONDEMNA PER ASSASSINAT PER L´AUTOR DEL DOBLE CRIM D´ASPALa FCC i l´ONC demanen al jurat més de 50 anys de presó i una doble condemna per assassinat per l´autor del doble crim d´Aspa

22/01/2019
Ahir va començar a l´Audiència de Lleida el judici, amb jurat popular, contra Ismael Rodríguez, autor de la mort de dos Agents Rurals a Aspa. La FCC i l´ONC, acusació popular en aquest judici, demanaran una condemna exemplaritzant.

La Federació Catalana de Caça i la Oficina Nacional de la Caza han sol·licitat al jurat una condemna per assassinat i més de 50 anys de presó per a l'acusat per l'assassinat de dos agents rurals a la localitat d'Aspa (Lleida).
 
A la primera sessió del judici per l'assassinat de dos agents rurals morts en acte de servei a la localitat d'Aspa (Lleida) les acusacions i les defenses van exposar les seves respectives peticions, explicant al tribunal del jurat popular quins són els delictes pels quals acusen i els motius. La defensa va presentar com qüestions prèvies diversos informes pericials per tal de fer valer una suposada anomalia psiquiàtrica que li permeti finalment minorar la condemna. També va al·legar l'existència d'una atenuant de confessió.
 
La Federació Catalana de Caça i la ONC han comparegut com a acusació popular. Santiago Ballesteros, l'advocat que representa les dues entitats, va expressar a la Sala el compromís del col·lectiu de caçadors i d'aquestes entitats "amb les famílies, amb el cos d'agents rurals, i amb l'Administració cinegètica i societat en general". Al seu torn va mantenir la pertinència de qualificar els fets com a assassinat i no com un homicidi tenint en compte "impossibilitat dels agents de defensar-se, l'atac pujat, inopinat i sorprenent de l'agressor".
 
Aquestes circumstàncies qualifiquen el crim des del punt de vista penal i el converteixen en un assassinat. ONC i Federació Catalana de Caça han sol·licitat penes de cinc anys de presó per cada assassinat, "tenint en compte la gravetat dels fets, l'alarma social que van generar, la gratuïtat de l'agressió, i que va afectar a dues persones a la flor de seva vida que deixen vídua i dos nens petits ". Al seu torn, Ballesteros, va argumentar al Jurat la necessitat de condemnar el processat per la resta de delictes que s'acusen: tinença il·lícita d'armes, delicte contra la fauna, i atemptat a l'autoritat.
 
La defensa i el propi acusat en la seva declaració van insistir en l'existència d'una patologia epilèptica amb repercussió en la seva conducta. Durant el llarg interrogatori, Ismael Rodríguez Clemente, ha insistit que no recordava el que ha passat en el moment dels trets, atribuint el crim a una reacció relacionada amb el seu "mal". Per a les acusacions, es tracta en realitat d'una cortina de fum, "l'únic comodí que pot jugar en la seva defensa l'acusat", en paraules al Jurat de Santiago Ballesteros. Igualment es va oposar a l'aplicació de l'atenuant de confessió per tractar-se d'una actuació no espontània, sinó induïda i forçada per la resta d'integrants de la partida de caça.
 
Respecte de l'altre acusat, la seva defensa va demanar l'absolució per l'acusació a títol de cooperador necessari per un delicte de tinença il·lícita d'armes. També en els interrogatoris van haver constants preguntes als agents que van instruir posteriorment l'atestat sobre els requisits i les obligacions de custòdia de les armes. En la seva declaració l'altre acusat, va incórrer en importants contradiccions amb Ismael Rodríguez Clemente.
 
El judici continuarà fins al dia dimecres dia vint de gener, on previsiblement s'acabarà la pràctica de la prova i acusacions i defensa realitzaran els seus informes finals. Després els Jurats hauran de deliberar sobre l'objecte del veredicte. És previsible que dijous a la tarda o divendres pugui existir una fallada del tribunal popular.
 
 
 La Federación Catalana de Caza i l'ONC piden al jurado más de 50 años de cárcel y una doble condena por asesinato para el autor de los crímenes de Aspa

 

La Federación Catalana de Caza y la ONC han solicitado al jurado una condena por asesinato y más de 50 años de cárcel para el acusado por el asesinato de dos agentes rurales en la localidad de Aspa (Lleida).

 
En la primera sesión del juicio por el asesinato de dos agentes rurales muertos en acto de servicio en la localidad de Aspa (Lleida) las acusaciones y las defensas expusieron sus respectivas peticiones, explicando al Tribunal del Jurado popular cuáles son los delitos por los que acusan y los motivos. La defensa presentó como cuestiones previas varios informes periciales con el fin de hacer valer una supuesta anomalía siquiátrica que le permita finalmente aminorar la condena. También alegó la existencia de una atenuante de confesión.

 
La Federación Catalana de Caza y la ONC han comparecido como acusación popular. Santiago Ballesteros, el abogado que representa a ambas entidades, expresó a la Sala el compromiso del colectivo de cazadores y de estas entidades “con las familias, con el cuerpo de agentes rurales, y con la Administración cinegética y sociedad en general”. A su vez mantuvo la pertinencia de calificar los hechos como asesinato y no como un homicidio teniendo en cuenta “imposibilidad de los agentes de defenderse, el ataque subido, inopinado y sorpresivo del agresor”.

 
Estas circunstancias cualifican el crimen desde el punto de vista penal y lo convierten en un asesinato. ONC y Federación Catalana de Caza han solicitado penas de veinticinco años de cárcel por cada asesinato, “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la alarma social que generaron, la gratuidad de la agresión, y que afectó a dos personas en la flor de su vida que dejan viuda y dos niños pequeños”. A su vez, Ballesteros, argumentó al Jurado la necesidad de condenar al procesado por el resto de delitos que se acusan: tenencia ilícita de armas, delito contra la fauna, y atentado a la autoridad.

 
La defensa y el propio acusado en su declaración insistieron en la existencia de una patología epiléptica con repercusión en su conducta. Durante el largo interrogatorio, Ismael Rodríguez Clemente, insistió en que no recordaba lo sucedido en el momento de los disparos, achacando el crimen a una reacción relacionada con su “mal”. Para las acusaciones, se trata en realidad de una cortina de humo, “el único comodín que puede jugar en su defensa el acusado”, en palabras al Jurado de Santiago Ballesteros. Igualmente se opuso a la aplicación de la atenuante de confesión por tratarse de una actuación no espontánea, sino inducida y forzada por el resto de integrantes de la partida de caza.

 
Respecto del otro acusado, su defensa pidió la absolución por la acusación a título de cooperador necesario por un delito de tenencia ilícita de armas. También en los interrogatorios hubo constantes preguntas a los agentes que instruyeron posteriormente el atestado sobre los requisitos y las obligaciones de custodia de las armas. En su declaración el otro acusado, incurrió en importantes contradicciones con Ismael Rodríguez Clemente.

 
El juicio continuará hasta el día miércoles día veintitrés de enero, donde previsiblemente se terminará la práctica de la prueba y acusaciones y defensa realizarán sus informes finales. Después los Jurados tendrán que deliberar sobre el objeto del veredicto. Es previsible que el jueves por la tarde o el viernes pueda existir un fallo del tribunal popular.

Video con la valoración de la primera jornada del juicio a cargo de Santiago Ballesteros, abogado de la FCC y la ONC en este caso

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar