Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

L’AMPOLLA ACULL L’ASSEMBLEA DE LA FCC CELEBRADA AMB UN FORMAT FORÇA INNOVADOR I ATRACTIU PELS ASSISTENTSL’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

L’Ampolla acull l’Assemblea de la FCC celebrada amb un format força innovador i atractiu pels assistents

16/05/2019
El passat dissabte 11 de maig va tenir lloc al poliesportiu de l´Ampolla una nova edició de l’Assemblea General de la FCC, que va comptar amb la participació de més de 200 persones i que es va celebrar amb un format força novedós i dinàmic

A les 11.00 hores del matí, amb el preceptiu saluda del president de la Federació Catalana de Caça, el senyor Sergio Sánchez, va començar  la 35ena edició de l’Assemblea de la Federació (que des de fa tres anys es realitza de manera itinerant per diferents indrets del territori català), que va comptar amb la presència de prop de 200 federats i federades de tota Catalunya, a més de diferents invitats de diferents institucions, administracions, empreses, etc.

 

 

Aquesta intervenció, va donar pas a la pujada a l’escenari (que comptava amb una gran pantalla i una estètica molt semblant a ña que es pot veure en un programa de tv tipus tertúlia) de Francesc Carasa, alcalde de la localitat, que va mostrar la seva satisfacció per la celebració d’aquesta assemblea a l’Ampolla i va reconèixer el treball dels caçadors en el control cinegètic de les espècies.  El president de la societat de caçadors de l’Ampolla, que va col·laborar activament en l’organització, va acompanyar a l’alcalde en la seva salutació.

 

 

A continuació es van desenvolupar els diferents punts de l’ordre del dia començant per una exposició de Sergio Sánchez sobre la visió de la Federació al respecte del present i, especialment, del futur de la caça a Catalunya.

 

 

En aquesta trobada, les territorials també van tenir un significat protagonisme; ja que tots els seus presidents van pujar a l’escenari per explicar als assistents algus dels aspectes més destacats del treball i iniciatives dutes a terme en el decurs de 2018.

 

 

Aquesta trobada va comptar amb la presència de diferents representats d’empreses, entitats i institucions; entre altres, el cos d’Agents Rurals de Catalunya i la Generalitat. En aquest sentit, per l’escenari d’aquesta assemblea van passar Marc Costa, director general dels Agents Rurals; així com Jordi Ruiz, subdirector general d’activitats cinegètiques, que va representar a la Generalitat en absència, per motius personals i d’agenda de la senyora Montse Barniols i de la consellera Teresa Jordà, que va enviar una gravació de vídeo saludant als presents i destacant el paper dut a terme per part dels caçadors i caçadores de Catalunya en el control cinegètic de les espècies i com a gestors del medi, manifestant alhora el suport de la Generalitat als caçadors i caçadores i a la FCC. En aquest sentit, van destacar el canvi de tarannà i esperit col·laborador i de diàleg trobat en aquests darrers tres anys.

 

 

Marc  Costa, va destacar, entre altres aspectes, d’una manera força positiva la personificació com acusació popular de la FCC en el judici contra l’assassí dels dos Agents Rurals a ASPA (ACS), així com la necessitat d’establir polítiques de col·laboració conjuntes. Jordi Ruiz, va parlar, entre altres qüestions, sobre alguns dels punts més polèmics de la darrera ordre de vedes, destacant que tractaran de poder solucionar-ho per al proper període de cacera; així mateix va destacar la importància de comptar amb dades reals i fefaents sobre les diferents espècies cinegètiques, ja que aquesta informació és clau a l’hora de redactar l’ordre de vedes, per la qual cosa va demanar la col·laboració del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya al que manifestó tot el suport i consideració de la Generalitat.

 

 

 

La presència dels representants de la Generalitat i Agents Rurals va donar pas a les intervencions de José Miguel Zubieta i Salvi Delmús, de l’àrea de comunicació de la FCC que van realitzar sengles ponències sobre diferents aspectes vinculats amb la necessitat de comunicar d’una manera professional, honesta, transparent, coherent i coordinada tot el que es fa des de  les Federacions i les diferents territorials i societats: La comunicació com una eina estratègica per defensar i representar els drets i interessos dels caçadors i caçadores, i de la caça en general. A més, es van mostrar diferents estudis i experiències vinculats amb la caça i la comunicació, tendències de comunicació en la caça en altres països o de grups contraris a la caça, maneres efectives de comunicar, etc.

 

 

Noèlia Cartes i Alberto Cid, campions d’Espanya de Sant Hubert i Podencs Eivissencs (per motius personals no va poder assitir Isaac Morales, campió d’Espanya de Becada) també van tenir un destacat protagonisme en l’Assemblea. Aquest petit homenatge dirigit per Diego de la Torre, responsable de competicions de la FCC, va donar pas a la part “numèrica” de l’assemblea on Sergi Sánchez va presentar els comptes auditats de 2018 i el pressupost i propostes d’actuació per l’any 2019, que tots els assistents van aprovar per unanimitat.

Dani Camacho, tècnic de la FCC, va presentar als assistents de l’assemblea la nova APP de la Federació adreçada al col•lectiu de caçadors i caçadores federats; una nova eina que, entre altres aspectes, facilitarà la recollida de dades de les caceres, aportarà notícies i informacions d’interès, informació meteorològica, fases lunars, serveis de missatgeria, etc... entre altres prestacions.

 

 

La seva participació va deixar pas a la de Javier Verges, gerent de Mutuasport, qui va explicar diferents aspectes vinculats amb la sinistralitat en la caça i la importància de comptar amb una bona assegurança. En aquest sentit, cal destacar que els caçadors i caçadores de Catalunya, en termes generals, són els millors assegurats del conjunt de l’Estat.

 

 

L’Assemblea va acabar amb el lliurament de diferents trofeus i reconeixements a empreses col·laboradores, guanyadors dels diferents campionats autonòmics, etc.  Després de l’acte al pavelló, tots els presents van participar en un dinar de germanor, en el decurs del qual es va lliurar una placa d’agraïment a l’alcalde de la localitat. Per la seva banda, l’ajuntament de l’Ampolla va obsequiar a tots els assistens amb una bossa amb productes alimenticis de la zona.

Sens dubte, una celebració força satisfactòria i exitosa gràcies a la inestimable col·laboració de l’Ajuntament de l’Ampolla – Turisme l’Ampolla, la Generalitat de Catalunya, Cos d’Agents Rurals, Unió de Pagesos de Catalunya, SCI Frist for Hunters, Mutuasport, així com a tots els federats i federades assistents.

 

 


 

La Ampolla acoge la Asamblea de la FCC celebrada con un formato bastante innovador y atractivo para los asistentes

 

El polideportivo municipal de l'Ampolla fue en el marco de celebración, el pasado sábado 11 de mayo, de una nueva edición de la Asamblea General de la FCC, que contó con la participación de más de 200 personas y que se celebró con una puesta en escena muy “televisiva”.

 

 

A las 11.00 horas de la mañana, con el preceptivo saluda del presidente de la Federación Catalana de Caza, el señor Sergio Sánchez, comenzó la 35ª edición de la Asamblea de la Federación (que desde hace tres años se realiza de manera itinerante por diferentes lugares del territorio catalán), que contó con la presencia de cerca de 200 federados y federadas de toda Cataluña, además de diferentes invitados de diferentes instituciones, administraciones, empresas, etc.

 

 

Esta intervención, dio paso a la subida en el escenario (que contaba con una gran pantalla y una estética muy similar a la de un programa de tv tipo tertulia) de Francisco Carasa, alcalde de la localidad, que mostró su satisfacción por la celebración de esta asamblea en la Ampolla y reconoció el trabajo de los cazadores en el control cinegético de las especies. El presidente de la sociedad de cazadores de la Ampolla, que colaboró activamente en la organización, acompañó al alcalde en su saludo.

 

 

A continuación se desarrollaron los diferentes puntos del orden del día empezando por una exposición de Sergio Sánchez sobre la visión de la Federación al respecto del presente y, especialmente, del futuro de la caza en Cataluña.

 

 

En este encuentro, las territoriales también tuvieron un significado protagonismo; ya que todos sus presidentes subieron al escenario para explicar a los asistentes alguno de los aspectos más destacados del trabajo e iniciativas llevadas a cabo en el transcurso de 2018.

 

 

Este encuentro contó con la presencia de diferentes representantes de empresas, entidades e instituciones; entre otros, el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña y la Generalitat. En este sentido, por el escenario de esta asamblea pasaron Marc Costa, director general de los agentes rurales; así como Jordi Ruiz, subdirector general de actividades cinegéticas, que representó a la Generalitat en ausencia, por motivos personales y de agenda de la señora Montse Barniols y de la consejera Teresa Jordà, que envió una grabación de vídeo saludando a los presentes y destacando el papel llevado a cabo por parte de los cazadores y cazadoras de Cataluña en el control cinegético de las especies y como gestores del medio, manifestando al mismo tiempo el apoyo de la Generalitat a los cazadores y cazadoras y a la FCC; en este sentido, destacaron el cambio de talante y espíritu colaborador y de diálogo encontrado en estos últimos tres años.

 

 

 

Marc Costa, destacó, entre otros aspectos, de una manera muy positiva la personificación como acusación popular de la FCC en el juicio contra el asesino de los dos agentes rurales en ASPA (ACS), así como la necesidad de establecer políticas de colaboración conjuntas. Jordi Ruiz, habló, entre otras cuestiones, sobre algunos de los puntos más polémicos de la última orden de vedas, destacando que tratarán de poder solucionarlo para el próximo periodo de cacería; asimismo destacó la importancia de contar con datos reales y fehacientes sobre las diferentes especies cinegéticas, ya que esta información es clave a la hora de redactar la orden de vedas, por lo que pidió la colaboración del colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña al que manifestó todo el apoyo y consideración de la Generalitat.

 

 

La presencia de los representantes de la Generalitat y agentes rurales dio paso a las intervenciones de José Miguel Zubieta y Salvi Delmús, del área de comunicación de la FCC que realizaron sendas ponencias sobre diferentes aspectos vinculados con la necesidad de comunicar de una manera profesional, honesta, transparente, coherente y coordinada todo lo que se hace desde las Federaciones y las diferentes territoriales y sociedades: la comunicación como una herramienta estratégica para defender y representar los derechos e intereses de los cazadores y cazadoras, y de la caza en general. Además, se mostraron diferentes estudios y experiencias vinculados con la caza y la comunicación, tendencias de comunicación en la caza en otros países o de grupos contrarios a la caza, maneras efectivas de comunicarse, etc.

 

 

Noelia Cartas y Alberto Cid, campeones de España de San Huberto y Podenco Ibicenco (por motivos personales no pudo asistir Isaac Morales, campeón de España de Becada) también tuvieron un destacado protagonismo en la Asamblea. Este pequeño homenaje dirigido por Diego de la Torre, responsable de competiciones de la FCC, dio paso a la parte "numérica" de la asamblea donde Sergi Sánchez presentó las cuentas auditadas de 2018 y el presupuesto y propuestas de actuación para la año 2019, que todos los asistentes aprobaron por unanimidad.

 

 

Dani Camacho, técnico de la FCC, presentó a los asistentes de la asamblea la nueva APP de la Federación dirigida al col • lectivo de cazadores y cazadoras federados;una nueva herramienta que, entre otros aspectos, facilitará la recogida de datos de las cacerías, aportará noticias e informaciones de interés, información meteorológica, fases lunares, servicios de mensajería, etc ... entre otras prestaciones.

 

 

Su participación dejó paso a la de Javier Verges, gerente de Mutuasport, quien explicó diferentes aspectos vinculados con la siniestralidad en la caza y la importancia de contar con un buen seguro. En este sentido, cabe destacar que los cazadores y cazadoras de Cataluña, en términos generales, son los mejores asegurados del conjunto del Estado.

 

 

La Asamblea terminó con la entrega de diferentes trofeos y reconocimientos a empresas colaboradoras, ganadores de los diferentes campeonatos autonómicos, etc. Tras el acto en el pabellón, todos los presentes participaron en una comida de hermandad, en el transcurso del cual se entregó una placa de agradecimiento al alcalde de la localidad. Por su parte, el ayuntamiento de la Ampolla obsequió a todos los asistentes con una bolsa con productos alimenticios de la zona.

 

 

Sin duda, una celebración muy satisfactoria y exitosa gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de L'Ampolla - Turismo L'Ampolla, la Generalidad de Cataluña, Cuerpo de Agentes Rurales, Unió de Pagesos, SCI Frist for Hunters, Mutuasport, así como a todos los federados y federadas asistentes.

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar