Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA ENVIA UNA CARTA DE QUEIXA AL CAP DELS SERVEIS INFORMATIUS DE TV3 PEL TRACTAMENT QUE REP EL COL·LECTIUFederació Catalana de Caça 10/07/2019
En l´última ocasió, s´ha acusat directament al col·lectiu d´usar verí per provocar la mort d´animals

Després d'observar una tendència clara d'estigmatització del col·lectiu en diverses informacions emeses per la cadena de televisió pública catalana, la Federació Catalana de Caça ha enviat una carta de queixa al Cap del Servei d'Informatius.
 
Podeu llegir-la tot seguit.
 
 

Benvolgut senyor,

 

Com a president de la Federació Catalana de Caça i representant d’un col·lectiu format per més de 39.000 caçadors/es federats/es de tota Catalunya us adrecem aquesta carta per transmetre-us el nostre malestar i formalitzar la nostra queixa amb motiu del comentari fals i estigmatitzant realitzat per la periodista Cori Calero a la notícia “Agents Rurals fitxen gossos en el seu cos, la nova unitat canina” emesa  al Telenotícies Vespre del passat 24 de juny. En aquesta informació, al minut i vint-i un segons, es cita de manera textual: “(...) pot trobar animals morts al mig de la natura, electrocutats o enverinats per caçadors (...)”. Assenyalant, d’una manera explícita al conjunt del nostre col·lectiu d’usar verí per provocar la mort d’espècies de la nostra fauna, quelcom inadmissible, a més d’absolutament fals.

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/els-agents-rurals-fitxen-gossos-en-el-seu-cos-la-nova-unitat-canina/video/5876638/

 

Malauradament, aquesta no és ni la primera, ni la segona vegada que a l’ens públic TV3 s’emeten informacions contràries als caçadors i l’activitat cinegètica, més necessària que mai al nostre país. En si mateix, aquest no seria el problema; tothom és lliure de pensar com vulgui. El problema real rau en el fet que la majoria de vegades les informacions són radicalment falses, distorsionades, partidistes i publicades sense contrastar les fonts d’informació, cosa imprescindible al seu ofici. En aquest sentit, ens tornem a posar a la seva disposició per facilitar-los tota la informació que necessitin al voltant de la caça i l’activitat cinegètica, bé sigui per participar de manera directa en una notícia, contrastar dades o simplement com a font d’informació i assessorament acreditada.

 

A ningú li agrada que li diguin com ha de fer la seva feina; però quan aquesta no es fa amb la correcció deguda, afectant de manera directa a tercers, no podem fer una altra cosa que aconsellar-los que de manera prèvia a la publicació d’una notícia es documentin amb rigor i contrastin les seves informacions –un dels principis bàsics de l’activitat periodística-. Aquesta senzilla, però necessària labor evitarà realitzar manifestacions com l’esmentada, que malmeten injustament la imatge del col·lectiu de caçadors a Catalunya. Per posar un exemple, si demanen al cos d’Agents Rurals o al SEPRONA l’estadística de caçadors denunciats per fer ús de verins veuran que els perfils dels denunciats per aquest greu delicte disten molt d’estar lligats amb el col·lectiu de caçadors.

 

Així mateix, aprofitem aquesta comunicació per fer-li saber que comunicarem al director d’Agents Rurals i al Cap de Comunicació de la Conselleria d’Agricultura, la nostra disconformitat envers el constant i repetit enfoc estigmatitzant i negatiu que es fa dels/de les caçadors/res i l’activitat cinegètica, per part dels serveis informatius de TV3, que vostè dirigeix. El mal ja està fet i es va repetint de manera recurrent.

De fet, fa uns mesos, ja li vam facilitar diferents exemples d’aquesta mala praxis informativa cap als caçadors al Sr. Isaac Salvatierra, màxim responsable de comunicació de la Conselleria d’Agricultura.

 

Tot i constatar, una vegada més, que des de fa anys no emeten cap notícia en positiu del nostre col·lectiu –motius n’hi ha per donar i per vendre-, li fem saber que, malgrat tot, continuarem treballant en el control poblacional d’espècies com el senglar, el cabirol, els conills, etc., contribuint a la reducció d’accidents de tràfic i danys a cultius i instal·lacions públiques i privades provocats per les sobrepoblacions d’aquestes especies cinegètiques; seguirem invertint recursos econòmics, logístics i humans per tenir cura de la biodiversitat de la nostre fauna, millorant l’habitat de les espècies, netejant i vigilant el medi...; més un llarg llistat de prestacions socials voluntàries dutes a terme a tot el territori català. Sempre suportant les despeses generades de la realització d’aquestes accions amb els diners de les nostres butxaques. La caça és una activitat estrictament regulada, desenvolupada a un 85% del total del territori català, la major part del qual, val la pena de recordar, són propietats privades. Aquest comentari no el fem per reclamar un major protagonisme, sinó per demanar respecte i consideració, ras i curt. Dit això, reiterem el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició i esdevenir font d’informació i documentació per qualsevol notícia vinculada amb el  nostre col·lectiu i l’activitat cinegètica en general.

 

Atentament,

 

Sergio Sánchez Mateu

President FCC

 

 
 
 
La Federación Catalana de Caza envía una carta de queja al Jefe de los Servicios Informativos de TV3 por el tratamiento que recibe el colectivo
 
 
Después de observar una tendencia clara de estigmatización del colectivo en diferentes informaciones emitidas por el canal de televisión público catalán, la Federación Catalana de Caza ha enviado una carta de queja al Jefe del Servicio de Informativos.
 
Podéis leerla a continuación.
 
 

Apreciado señor,

 

Como presidente de la Federación Catalana de Caza y representante de un colectivo formado por más de 39.000 cazadores/as federados/as de toda Cataluña os dirigimos esta carta para transmitiros nuestro malestar y formalizar nuestra queja con motivo del comentario falso y estigmatizante realizado por la periodista Cori Calero en la noticia "Agentes Rurales fichan perros en su cuerpo, la nueva unidad canina" emitida en el Telenotícies Vespre del pasado 24 de junio. En esta información, en el minuto y veintiún segundos se cita, de manera textual: “(...) puede encontrar animales muertos en medio de la naturaleza, electrocutados o envenenados por cazadores (...)”. Señalando, de manera explícita, al conjunto de nuestro colectivo de usar veneno para provocar la muerte de especies de nuestra fauna, algo inadmisible, además de absolutamente falso.

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/els-agents-rurals-fitxen-gossos-en-el-seu-cos-la-nova-unitat-canina/video/5876638/

 

Lamentablemente, esta no es ni la primera, ni la segunda vez que en el ente público TV3 se emiten informaciones contrarias a los cazadores y la actividad cinegética, más necesaria que nunca en nuestro país. En sí mismo, este no sería el problema; todo el mundo es libre de pensar como quiera. El problema real radica en el hecho de que en la mayoría de las ocasiones las informaciones son radicalmente falsas, distorsionadas, partidistas y publicadas sin contrastar las fuentes de información, algo imprescindible en su oficio. En este sentido, nos volvemos a poner a su disposición para facilitarles toda la información que necesiten en torno a la caza y la actividad cinegética, bien sea para participar de manera directa en una noticia, contrastar datos o simplemente como fuente de información y asesoramiento acreditada.

 

A nadie le gusta que le digan cómo debe hacer su trabajo; pero cuando éste no se realiza con la corrección debida, afectando de manera directa a terceros, no podemos hacer otra cosa que aconsejarles  que de manera previa a la publicación de una noticia se documenten con rigor y contrasten sus informaciones - uno de los principios básicos de la actividad periodística-. Esta sencilla, pero necesaria labor evitará reproducir manifestaciones como la mencionada, que dañan injustamente la imagen del colectivo de cazadores de Cataluña. Por poner un ejemplo, si piden al cuerpo de Agentes Rurales o al SEPRONA la estadística de cazadores denunciados por hacer uso de venenos verán que los perfiles de los denunciados por tan grave delito distan mucho de estar ligados con el colectivo de cazadores.

 

Asimismo, aprovechamos esta comunicación para hacerle saber que comunicaremos al director de Agentes Rurales y el Jefe de Comunicación de la Consejería de Agricultura, nuestra disconformidad por el constante y repetido enfoque estigmatizante y negativo que se hace de los/las cazadores/as y la actividad cinegética, por parte del servicio de  informativos de TV3 que usted dirige. El daño ya está hecho y se va repitiendo de manera recurrente. De hecho, hace unos meses, ya le facilitamos diferentes ejemplos de esta mala praxis informativa hacia los cazadores al Sr. Isaac Salvatierra, máximo responsable de comunicación de la Consejería de Agricultura.

 

A pesar de constatar, una vez más, que desde hace años no emiten ninguna noticia en positivo hacia nuestro colectivo -motivos hay para dar y regalar-, le hacemos saber que seguiremos trabajando en el control poblacional de especies como el jabalí, el corzo, los conejos, etc., contribuyendo en la reducción de accidentes de tráfico y daños a cultivos e instalaciones públicas y privadas provocados por las sobrepoblación de estas especies cinegéticas; seguiremos invirtiendo recursos económicos, logísticos y humanos en el cuidado de la biodiversidad de nuestra fauna, mejorando el hábitat de las especies, limpiando y vigilando el medio...; más un largo listado de prestaciones sociales voluntarias llevadas a cabo en todo el territorio catalán. Siempre soportando los gastos generados de la realización de estas acciones con el dinero de nuestros bolsillos. La caza es una actividad estrictamente regulada, desarrollada en un 85% del total del territorio catalán, la mayoría del cual, también hay que recordar, son propiedades privadas. Este comentario no lo hacemos para reclamar un mayor protagonismo, sino para pedir respeto y consideración, así de fácil, así de simple. Dicho esto, reiteramos nuestro ofrecimiento y nos ponemos a su disposición para convertirnos en fuente de información y documentación para cualquier noticia vinculada con nuestro colectivo y la actividad cinegética en general.

 

Atentamente,

 

Sergio Sánchez Mateu

Presidente FCCwww.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/els-agents-rurals-fitxen-gossos-en-el-seu-cos-la-nova-unitat-canina/video/5876638/
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar