Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

CAÇADORS, FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, ARTEMISAN I GENERALITAT COL·LABORARAN EN EL CENS D’AUS AQUÀTIQUES CINEGÈTIQUES DEL DELTA DE L’EBRECaçadors, Federació Catalana de Caça, Artemisan i Generalitat col·laboraran en el cens d’aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre

Caçadors, Federació Catalana de Caça, Artemisan i Generalitat col·laboraran en el cens d’aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre

08/10/2019
El projecte està enfocat a aconseguir que l’activitat cinegètica estigui basada en coneixements cientificotècnics de les espècies que permetin un ús sostenible del recurs.

Les societats de caçadors, la Federació Catalana de Caça, la Fundació Artemisan i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, col·laboraran en la monitorització de les aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre.

 

En concret, les societats de caçadors del Delta de l’Ebre s’integraran en la monitorització de les aus cinegètiques del Delta per conèixer millor l’estat de les poblacions d’aus a nivell local i poder adaptar la seva extracció cinegètica al seu estat de conservació.

 

El projecte està enfocat a aconseguir que l’activitat cinegètica estigui basada en coneixements cientificotècnics de les espècies que permetin un ús sostenible del recurs. Per altra banda, la implicació dels caçadors en la monitorització de les espècies de caça pot suposar un canvi radical en el desenvolupament de noves fonts d’informació.

 

El projecte de monitorització de les aus aquàtiques cinegètiques al Delta de l’Ebre s’ha marcat els següents objectius: desenvolupar una metodologia que permeti la inclusió dels caçadors en el seguiment de les poblacions d’aus a llarg termini; obtenir indicadors d’abundància del becadell comú i la polla d’aigua; obtenir indicadors de pressió cinegètica i productivitat; i portar a terme un anàlisi de la fenologia migratòria de les espècies d’aus cinegètiques del Delta.

 

Es tracta d’un projecte finançat per la Federació Catalana de Caça i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, i la seva primera fase acabarà al mes d’abril de 2020.

 

Per la Federació Catalana de Caça l’objectiu és desenvolupar una metodologia de treball per el futur i que caçadors i administració pública continuïn col·laborant en la monitorització de les aus aquàtiques del Delta de l’Ebre durant els pròxims anys.

 

La Fundació Artemisan considera que un dels grans problemes de la caça és la falta de dades tècniques i científiques que avalin l’estat real de les poblacions cinegètiques, motiu pel qual la Fundació s’està implicant en diferents projectes de monitorització on els caçadors han de tenir un major protagonisme, no només en la gestió i l’aprofitament dels seus recursos, sinó en el seguiment de les seves poblacions.

 


 

Cazadores, Federación Catalana de Caza, Artemisan y Generalitat colaborarán en el censo de aves acuáticas cinegéticas del Delta del Ebro

 

Las sociedades de cazadores, la Federación Catalana de Caza, la Fundación Artemisan y la Generalitat de Catalunya a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación colaborarán en la monitorización de las aves acuáticas cinegéticas del Delta del Ebro.

 

En concreto, las sociedades de cazadores del Delta del Ebro se integrarán en la monitorización de las aves cinegéticas del Delta para conocer mejor el estado de las poblaciones de aves a nivel local y poder adaptar su extracción cinegética a su estado de conservación.

 

El proyecto está enfocado a conseguir que la actividad cinegética esté basada en conocimientos científico-técnicos de las especies que permitan un uso sostenible del recurso. Por otra parte, la implicación de los cazadores en la monitorización de las especies de caza puede suponer un cambio radical en el desarrollo de nuevas fuentes de información.

 

El proyecto de monitorización de las aves acuáticas cinegéticas en el Delta del Ebro se ha marcado los siguientes objetivos: desarrollar una metodología que permita la inclusión de los cazadores en el seguimiento de las poblaciones de aves a largo plazo; obtener indicadores de abundancia de la agachadiza común y la polla de agua; obtener indicadores de presión cinegética y productividad; y llevar a cabo un análisis de la fenología migratoria de las especies de aves cinegéticas del Delta.

 

Se trata de un proyecto financiado por la Federación Catalana de Caza y en colaboración con la Generalitat de Catalunya, y cuya primera fase terminará en el mes de abril de 2020.

 

Para la Federación Catalana de Caza el objetivo es desarrollar una metodología de trabajo para futuro y que cazadores y administración pública continúen colaborando en la monitorización de las aves acuáticas del Delta del Ebro durante los próximos años.

 

La Fundación Artemisan considera que uno de los grandes problemas de la caza es la falta de datos técnicos y científicos que avalen el estado real de las poblaciones cinegéticas, motivo por el cual la Fundación se está implicando en diferentes proyectos de monitorización donde los cazadores deben cobrar un mayor protagonismo no sólo en la gestión y el aprovechamiento de sus recursos, sino en el seguimiento de sus poblaciones.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar