Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA ES REUNEIX AMB TERESA JORDÀ, CONSELLERA D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓLa Federació Catalana de Caça es reuneix amb Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

07/11/2019
Són molts els temes que la Federació Catalana de Caça ha volgut abordar en aquesta reunió llargament demanada.

El president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, juntament amb els presidents de les cinc Representacions Territorials, Joaquin Zarzoso (Barcelona), Josep Blanquera (Girona), Joaquim Vidal (Tarragona), Jaume Teixidó (Lleida) i Manolo Royo (Terres de l’Ebre), s’han reunit amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà i amb el Director General dels Agents Rurals i Director General en funcions d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Marc Costa, a Gran Via de les Corts Catalanes, seu del Departament d’Agricultura.

 

Des de la Federació Catalana de Caça es volien tractar molts temes, alguns verdaderament urgents per al bon funcionament del sector cinegètic. Detallem tot seguit les principals qüestions abordades:

 

-          Necessitat de lideratge públic en la gestió de la caça a Catalunya. Es carrega a les espatlles dels caçadors/es catalans/es tota la responsabilitat de la gestió de les espècies problemàtiques (senglar, cabirol i conill especialment) com si fóssim treballadors públics amb totes les obligacions però sense cap dret. Es decideixen i s’implementen mesures des del desconeixement del sector cinegètic i sense tenir en compte als caçadors a l’hora de prendre decisions. No tenim cap recolzament institucional, ningú reconeix la nostra tasca ni se’ns anima a continuar-la.

La caça no ha de ser tractada com un problema sinó com una solució. El caçador està canviant i evolucionant a passos de gegant, participant activament en la gestió d’hàbitats per afavorir les espècies cinegètiques i no cinegètiques, implicant-se en censos de la mà d’institucions de reconegut prestigi, formant-se, etc.

Quan obtindrem el reconeixement i el recolzament que el sector mereix?

 

-          La carn de caça és un gran producte que, en el cas concret de Catalunya, és d’una qualitat molt superior a la d’altres zones d’Espanya. El Decret de comercialització de carn de caça preveu inversions per revaloritzar el producte però enguany no hi ha hagut cap dotació en aquest sentit. Fruit del desinterès pel producte, a les societats de caçadors se’ls paga entre 0,20€ i 0,40€ el quilogram de senglar. Si tenim en compte el transport de les peces i les hores invertides, hem de donar les gràcies a les Societats de Caçadors per la responsabilitat que demostren majoritàriament, al no deixar animals al bosc. Exigim el lideratge públic en la divulgació del consum de carn de caça. Tenim un sector porcí líder a nivell europeu que viu d’esquenes a una realitat que el pot fer trontollar i de pas pot fer trontollar a una part important del PIB del nostre país.

 

-          L’aplicació del Decret de Comercialització de carn de caça està sent un desastre. Hem mantingut més de cinc reunions en l’últim any i mig on hem explicat els problemes que tenia el Decret tant amb el Departament de Salut animal com amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals. Lamentem constatar que no hi ha comunicació entre Departaments de la Generalitat i van rebotant a l’administrat d’un lloc a l’altre. El resultat és que el Decret, tal i com estava plantejat, i tal i com vam predir no ha estat possible aplicar-lo. Entre els seus problemes, no hi ha prou gent formada i té greus errors en els annexes que carreguen la responsabilitat al caçador. Per tot això, hem generat i proposem un model de full d’entrega d’animals.

 

-          La formació enfocada a les persones que poden comercialitzar la carn de caça que s’imparteix als Centres de Capacitació Agrària es basa, fonamentalment, en la detecció de malalties internes dels animals caçats. El propi Decret imposa l’entrega dels animals caçats sencers, per la qual cosa en el 95% dels casos no ens servirà de res.

Per més incoherència, aquesta formació penalitza amb una taxa pública a aquelles persones que se suposa que ens han de donar un servei, a l’hora de retirar animals del medi amb seguretat i per seguretat. A més a més, els cursos s’han hagut de convocar de manera precipitada, donat que com vam anunciar, no hi ha prou gent formada a Catalunya per complir el Decret.

 

-          La Federació Catalana de Caça, a través de les Representacions Territorials, ha subvencionat en molts casos els cursos de seguretat a les persones que hi han participat en un acte de responsabilitat. Gràcies al conveni que tenim amb el Sefas, al 2018 van passar per formació de seguretat en batudes i de salut animal més de 2.500 persones a tot Catalunya. Demanem que es refaci la formació adequant-la al que permet el Decret i que aquesta sigui impartida per la Federació Catalana de Caça a través de les Representacions Territorials donat que tenim tècnics, servei jurídic i personal especialitzat en seguretat sanitària al nostre abast.

 

-          Moltes colles de caça major estan caçant més del 50% del temps per reducció de danys a l’agricultura o prevenció d’accidents de trànsit. Quines mesures té previst el Departament per donar recolzament a aquesta tasca social? Sol·licitem per aquestes colles exempció de les taxes de vedat així com la gratuïtat de les llicències de caça pels membres de les colles que actuen per prevenció de danys.

 

-          Cal regular la figura del Cap de Colla ja que en l’actualitat només té obligacions i responsabilitats. Entenem que és una figura d’interès públic i cal reconèixer-la, donar-li una formació a l’alçada de les seves responsabilitats i preveure bonificacions de taxes.

 

-          Els contenidors per abocar despulles del senglar que hi ha són absolutament insuficients per les necessitats de les colles de senglar. En els mesos d’estiu, quan les empreses de comercialització de carn de caça estan tancades i se’ns continua demanant que cacem per danys, no tenim manera d’eliminar els senglars caçats. Estem jugant amb un risc sanitari molt greu que hem d’explicitar i abordar.

 

-          En els últims anys, i probablement sigui un problema creixent, estem patint interrupcions de batudes de caça, agressions i robatoris de gossos xipats i perfectament identificats, tant amb collars amb telèfons com amb equips GPS. Ni el cos d’Agents Rurals ni el de Mossos d’Esquadra tenen clar com actuar i tot i que els hem demanat el recolzament a un text proposat sobre com han d’actuar els caçadors  en aquests casos, no hem obtingut resposta.

 

-          Necessitem una normativa clara al respecte dels nuclis zoològics i que equipari els gossos de caça a animals de granja o de treball, com passa en comunitats autònomes veïnes. Si no tenim una normativa adaptada a les necessitats del sector per legalitzar les gosseres, posem en risc la capacitat per actuar sobre les poblacions de caça major.

 

-          S’ha demanat que el període de mitja veda comenci el 15 d’agost pel tudó. I així mateix s’ha posat de relleu la tasca portada a terme per les Societats de Caçadors que han participat en el Projecte de Millora d’Hàbitats, i les Societats de Caçadors de les Terres de l’Ebre amb els censos d’aus aquàtiques.

 

-          S’ha traslladat la problemàtica de l’explosió demogràfica del porc vietnamita i la necessitat que el Departament d’Agricultura insti a les administracions local al tractament d’aquest animal com a espècie invasora.

 

-          Finalment, també s’ha volgut saber quina és la política que el Departament vol portar a terme a les Reserves Nacionals de Caça i formar part d’aquest debat.

 

Si bé hi havia molta feina i molts temes a abordar, ens complau poder dir que s’ha pogut parlar de tots els punts i que hi ha el compromís de treballar totes aquestes propostes abans d’aquest mes de desembre, per tal que, de cara a principis de l’any vinent es puguin començar a implementar, com a mínim, algunes d’elles.

 

Agraïm a la Consellera d’Agricultura i al Director General dels Agents Rurals, la seva atenció i el compromís mostrat per implementar les mesures que reclama el sector cinegètic català. Ens hem emplaçat al gener per comprovar l’evolució de les feines acordades. 

 


 

La Federación Catalana de Caza se reúne con Teresa Jordà, Consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Son muchos los temas que la Federación Catalana de Caza ha querido abordar en esta reunión largamente solicitada. 

 

El presidente de la Federación Catalana de Caza, Sergi Sánchez, junto con los presidentes de las cinco Representaciones Territoriales, Joaquín Zarzoso (Barcelona), Josep Blanquera (Girona), Joaquim Vidal (Tarragona), Jaume Teixidó (Lleida) y Manolo Royo (Terres de l’Ebre), se han reunido con la Consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà y con el Director General de Agentes Rurales y Director General en funciones de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio, Marc Costa, en Gran Vía de las Cortes Catalanas, sede del Departamento de Agricultura.

 

Desde la Federación Catalana de Caza se querían tratar muchos temas, algunos verdaderamente urgentes para el buen funcionamiento del sector cinegético. Detallamos a continuación las principales cuestiones abordadas:

 

-          Necesidad de liderazgo público en la gestión de la caza en Cataluña. Se carga en los hombros de los cazadores/as catalanes/as toda la responsabilidad de la gestión de las especies problemáticas (jabalí, corzo y conejo especialmente) como si fuéramos trabajadores públicos con todas las obligaciones pero sin ningún derecho. Se deciden y se implementan medidas desde el desconocimiento del sector cinegético y sin tener en cuenta a los cazadores a la hora de tomar decisiones. No tenemos ningún apoyo institucional, nadie reconoce nuestra tarea ni se nos anima a continuarla.

La caza no debe ser tratada como un problema sino como una solución. El cazador está cambiando y evolucionando a pasos de gigante, participando activamente en la gestión de hábitats para favorecer las especies cinegéticas y no cinegéticas, implicándose en censos de la mano de instituciones de reconocido prestigio, formándose, etc.

¿Cuándo obtendremos el reconocimiento y el apoyo que el sector merece?

 

-          La carne de caza es un gran producto que, en el caso concreto de Catalunya, es de una cualidad muy superior a la de otras zonas de España. El Decreto de comercialización de carne de caza prevé inversiones para revalorizar el producto pero este año no ha habido ninguna dotación en este sentido. Fruto del desinterés por el producto, a las sociedades de cazadores se les paga entre 0,20€ y 0,40€ el kilogramo de jabalí. Si tenemos en cuenta el transporte de las piezas y las horas invertidas, tenemos que dar las gracias a las Sociedades de Cazadores por la responsabilidad que demuestran mayoritariamente, al no dejar animales en el bosque. Exigimos el liderazgo público en la divulgación del consumo de carne de caza. Tenemos un sector porcino líder a nivel europeo que vive de espaldas a una realidad que lo puede hacer tambalearse y de paso, también una parte importante del PIB de nuestro país.

 

- La aplicación del Decreto de Comercialización de carne de caza está siendo un desastre. Hemos mantenido más de cinco reuniones el último año y medio dónde hemos explicado los problemas que tenía el Decreto, tanto con el Departamento de Salud animal como con la Dirección General de Ecosistemas Forestales. Lamentamos constatar que no hay comunicación entre Departamentos de la Generalitat y van rebotando al administrado de un lugar a otro. El resultado es que el Decreto, tal y como estaba planteado, y tal y como predijimos no ha sido posible aplicarlo. Entre sus problemas, no hay suficiente gente formada y tiene graves errores en los anexos que cargan la responsabilidad al cazador. Por todo eso hemos generado y proponemos un modelo de hoja de entrega de animales.

 

-          La formación enfocada a las personas que pueden comercializar la carne de caza que se imparte en los Centros de Capacitación Agraria se basa, fundamentalmente, en la detección de enfermedades internas de los animales cazados. El propio Decreto impone la entrega de los animales cazados enteros, por lo que en el 95% de los casos no nos servirá de nada.

Para más incoherencia, esta formación penaliza con una cuota pública a aquellas personas que se supone que tienen que dar un servicio, a la hora de retirar animales del medio con seguridad y por seguridad. Además, los cursos se han tenido que convocar de manera precipitada, dado que como anunciamos, no hay suficiente gente formada en Cataluña para cumplir el Decreto.

 

- La Federación Catalana de Caza, a través de las Representaciones Territoriales, ha subvencionado en muchos casos los cursos de seguridad a las personas que han participado en un acto de responsabilidad. Gracias al convenio que tenemos con el Sefas, en 2018 pasaron por formación de seguridad en batidas y de salud animal más de 2.500 personas en toda Cataluña. Pedimos que se rehaga la formación adecuándola al que permite el Decreto y que ésta sea impartida por la Federación Catalana de Caza a través de las Representaciones Territoriales dado que tenemos técnicos, servicio jurídico y personal especializado en seguridad sanitaria a nuestro abasto.

 

- Muchos grupos de caza mayor están cazando más del 50% del tiempo para reducción de daños en la agricultura o prevención de accidentes de tráfico. ¿Qué medidas tiene previstas el Departamento para dar apoyo a esta tarea social? Solicitamos para estos grupos exención de las cuotas de coto así como la gratuidad de las licencias de caza para los miembros de los grupos que actúan por prevención de daños.

 

- Hay que regular la figura del Jefe de Batida ya que actualmente sólo tiene obligaciones y responsabilidades. Entendemos que es una figura de interés público y hay que reconocerla, darle una formación a la altura de sus responsabilidades y prever bonificaciones de cuotas.

 

- Los contenedores para verter despojos del jabalí que hay son absolutamente insuficientes para las necesidades de los grupos de caza de jabalí. En los meses de verano, cuando las empresas de comercialización de carne de caza están cerradas y se nos continúa pidiendo que cacemos por daños, no tenemos manera de eliminar los jabalís cazados. Estamos jugando con un riesgo sanitario muy grabe que tenemos que explicitar y abordar.

 

- En los últimos años, y probablemente sea un problema creciente, estamos sufriendo interrupciones de batidas de caza, agresiones y robos de perros chipados y perfectamente identificados, tanto con collares con teléfonos como con equipos GPS. Ni el cuerpo de Agentes Rurales ni el de Mossos de Escuadra tienen claro cómo actuar y a pesar de que les hemos pedido apoyo en un texto propuesto sobre como tienen que actuar los cazadores en estos casos no hemos obtenido respuesta.

 

- Necesitamos una normativa clara al respecto de los núcleos zoológicos y que equipare los perros de caza con animales de granja o de trabajo, como pasa en comunidades autónomas vecinas. Si no tenemos una normativa adaptada a las necesidades del sector para legalizar las perreras, ponemos en riesgo la capacidad para actuar sobre las poblaciones de caza mayor.

 

- Se ha pedido que el periodo de media veda empiece el 15 de agosto para la torcaz. I así mismo se ha puesto de relieve el trabajo llevado a cabo por las Sociedades de Caza que han participado en el Proyecto de Mejora de Hábitats, y las Sociedades de Cazadores de las Terres de l’Ebre con los censos de aves acuáticas.

 

- Se ha trasladado la problemática de la explosión demográfica del cerdo vietnamita y la necesidad que el Departamento de Agricultura inste a las administraciones locales a tratar este animal como una especie invasora.

 

- Finalmente, también se ha querido saber cuál es la política que el Departamento quiere llevar a cabo en las Reservas Nacionales de Caza y formar parte de este debate.

 

Si bien había mucho trabajo y muchos temas a abordar, nos complace poder decir que se ha podido hablar de todos estos puntos y que hay el compromiso de trabajar en todas estas propuestas antes de este mes de diciembre para que de cara a principios del año que viene se puedas comenzar a implementar, como mínimo, algunas de ellas.

 

Agradecemos a la Consellera de Agricultura y al Director General de los Agentes Rurales su atención y el compromiso mostrado para implementar las medidas que reclama el sector cinegético catalán. Nos hemos emplazado a vernos en enero para comprobar la evolución de los trabajos acordados.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar