Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES DIRIGIDES AL SECTOR ESPORTIU CATALÀ PER FER FRONT A L´IMPACTE SANITARI, ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l´impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19

Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l´impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19

30/03/2020
Us adjuntem noves mesures extraordinàries aprovades pel Govern en el DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març i publicades al DOGC el dissabte dia 28, que en el seu capítol III donen resposta a la demanda del sector per facilitar el funcionament de les entitats

En virtut de l’entrada en vigor avui 28 de març del DECRET LLEI 10/2020, de 2 7 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat, l’adopció de diverses mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya, que tindran una vigència des de la data d’avui i fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. 

 

Aquestes mesures responen a les demandes i inquietuds formulades durant aquest període per determinats agents esportius de Catalunya pel que fa a diversos aspectes que afecten al desenvolupament de la seva activitat. 

 

Les mesures són: 

 

a) Se suspèn la realització d'assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l'entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i per evitar situacions d'indefensió, s'hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment 

 

b) Se suspèn la facultat per convocar, per part dels òrgans competents, procediments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats esportives a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten suspesos fins a l'aixecament de l'estat d'alarma. En el termini d'un mes, comptat a partir de la data en què s'aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han d'aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l'òrgan convocant i d'acord amb el que determina la normativa vigent en matèria d'esports sobre aquesta matèria 

 

c) El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant l'estat d'alarma es perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d'acord amb el que determina l'apartat ‘b’ d'aquest article 

 

El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, excepte que s'estableixi un altre termini de vigència Document PDF
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar