Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

PUBLICADA L´ORDRE INT/316/2020 AL BOE PER LA QUAL LES LLICÈNCIES D´ARMES QUE CADUQUIN DURANT L´ESTAT D´ALARMA ES PRORROGARAN AUTOMÀTICAMENT 6 MESOSPublicada l´Ordre INT/316/2020 al BOE per la qual les llicències d´armes que caduquin durant l´estat d´alarma es prorrogaran automàticament 6 mesos

03/04/2020
S´aplicarà la mateixa mesura en el cas de les llicències que caduquin en els dos mesos posterior a la fin de l´Estat d´Alarma

Adjuntem tot seguit l'Ordre publicada al BOE però per resumir el més destacat:

 

Les llicències d'armes B, D, E, F i les seves autoritzacions temporals d'ús, regulades al Reglament d'Armes, aprovat pel Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, el període de vigència del qual caduqui durant l'estat d'alarma i les seves successives prorrogues, i fins a dos mesos després de la seva fi, quedaran automàticament prorrogades per un període de sis mesos des de la data de la pèrdua de vigència.

 

Els visats als que es refereix l'article 104.2 del Reglament d'Armes, corresponents a les llicències contemplades en l'apartat 1, el període de vigència del qual caduqui durant l'esta d'alarma i les seves successives prorrogues, i fins a dos mesos després de la seva fi, quedaran automàticament prorrogades per un període de sis mesos des de la data de la seva pèrdua de vigència.

 

Els informes d'aptitud psicofísica regulars a l'article 98 del Reglament d'Armes, que es trobin lligats a les llicències i visats a que es refereixen els apartats 1 i 2, respectivament, el període de vigència del qual caduqui durant l'estat d'alarma i les seves successives prorrogues, i fins a dos mesos després de la seva fi, quedaran automàticament prorrogades per un període de sis mesos des de la data de la seva pèrdua de vigència.

 

Esperem que aquesta informació serveixi a tots els caçadors/es que es trobin en aquesta situació.

 

Podeu llegir la totalitat de l'Ordre clicant el següent document.

 


 

Publicada la Orden INT/316/2020 en el BOE por la cual las licencias de armas que venzan durante el Estado de Alarma se prorrogarán automaticamente 6 meses

 

Adjuntamos abajo la Orden publicada en el BOE pero para resumir lo más destacado:

 

Las licencias de armas B, D, E, F y sus autorizaciones temporales de uso, reguladas en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, cuyo período de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, y hasta dos meses después de su finalización, quedarán automáticamente prorrogadas por un período de seis meses desde la fecha de su pérdida de vigencia.

 

Los visados a que se refiere el artículo 104.2 del Reglamento de Armas, correspondientes a las licencias contempladas en el apartado 1, cuyo período de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, y hasta dos meses después de su finalización, quedarán automáticamente prorrogadas por un período de seis meses desde la fecha de su pérdida de vigencia.

 

Los informes de aptitud psicofísica regulados en el artículo 98 del Reglamento de Armas, que se encuentren ligados a las licencias y visados a que se refieren los apartados 1 y 2, respectivamente, cuyo período de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, y hasta dos meses después de su finalización, quedarán automáticamente prorrogadas por un período de seis meses desde la fecha de su pérdida de vigencia.

 

Esperamos que esta información sirva a todos los cazadores/as que se encuentren en esta situación.

 

Podéis leer la totalidad de la Orden clicando el siguiente documento.Orden INT/316/2020, de 2 de abril


boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar