Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

CONSTITUÏT EL CONSELL ASSESSOR EXTERN DE LA FCC, UNA EINA ESTRATÈGICA PER A LA DEFENSA I FUTUR DE LA CAÇA A CATALUNYAConstituït el Consell Assessor Extern de la FCC, una eina estratègica per a la defensa i futur de la caça a Catalunya

23/06/2021
Aquest nou ens consultiu, impulsat per la pròpia Federació, té com a principal objectiu aportar la seva visió i ajudar a la FCC en la pressa de decisions estratègiques pel futur de l’activitat cinegètica a Catalunya i el seu encaix en la societat.

El passat divendres 18 de juny va tenir lloc la presentació oficial d’aquest nou ens consultiu,  impulsat per la pròpia Federació, que té com a principal objectiu aportar la seva visió i ajudar a la FCC en la pressa de decisions estratègiques pel futur de l’activitat cinegètica a Catalunya i el seu encaix en la societat. El consell està format per 7 persones, totes elles amb una destacada experiència i trajectòria professional, en diferents àmbits vinculats amb la sanitat i investigació animal, indústries càrnies, comercialització, veterinària i el propi sector cinegètic.

 

Desprès de mesos de treball, allò que va nàixer com un desig ha esdevingut una realitat amb la constitució i presentació el passat divendres davant dels presidents de les diferents Representacions Territorials de la FCC de l’anomenat Consell Assessor Extern de la Federació Catalana de Caça. El consell estarà format per tot un seguit d’experts a les seves àrees d’actuació i  tindrà com a principal missió assessorar a la Junta Directiva de la Federació en la seva pressa de decisions estratègiques per a la defensa i futur de la pràctica de l’activitat cinegètica a Catalunya, així com a l’hora de transmetre al conjunt de la societat la importància i necessitat de la caça per la correcta gestió del medi natural i el treball cabdal de les caçadores i caçadors de Catalunya en el desenvolupament d’aquesta escomesa.

 

Aquest Consell Assessor és un ens consultiu que aportarà la seva experiència professional i la seva visió de futur, per ajudar als responsables federatius en la construcció de la seva estratègia de defensa de la caça i la transmissió al conjunt de la societat dels valors inherents a l’activitat cinegètica.

 

Els integrants d’aquest ens consultiu jugaran un paper essencial en aspectes tals com l’elaboració de plans per a la preservació de la riquesa biològica i l’equilibri mediambiental de Catalunya, en la necessària realització d’estudis sobre les diferents espècies cinegètiques per a sustentar amb dades específiques els aprofitaments cinegètics més adients. Així mateix, ser cabdal a l’hora de dissenyar i implementar una estratègia que ajudi a la Federació a realitzar una labor pedagògica sobre la caça, especialment adreçada al jovent.

 

La constitució d’aquest Consell Assessor és un nou exercici de transparència de la Federació Catalana de Caça i de la seva voluntat de canvi, adaptació i de fer front als nous escenaris i reptes que el món de la caça haurà d’afrontar als propers anys, alguns d’ells realment transcendents.

 

Aquest Consell Assessor i la capacitat prescriptora dels seus integrants ajudarà a transmetre, juntament amb l’esforç continuat de la FCC en aquesta línia, d’una manera més fluïda i concisa els valors de la caça, la seva funció, el que representa: gestió sostenible del medi natural, control i estudi de les espècies cinegètiques, preservació de la vida i l’economia del món rural, conservació i millora dels hàbitats, aprofitament gastronòmic de les peces abatudes, seguretat viària, prevenció de propagació de malalties com la PPA, etc.

 

En primera instància, el consell, que es reunirà cada tres mesos, estarà format per 7 persones, totes elles amb una destacada trajectòria als seus àmbits d’actuació professional.

 

 • Santiago Lavin (Director de SeFaS – Catedràtic de veterinària per la UAB)
 • Carlos Jiménez (Economista y Director General Comercial de Corredories en el sector mediació)
 • Josep Lagares (CEO en Metalquimia)
 • Joan Costa (Director de planta de NOEL)
 • Jesús Nadal ( Catedràtic de l’Escola Universitària i doctor en Biologia)
 • Josep Juanola (Veterinari)
 • Ramon Fitó (Sènior product manager en GAMO)

 


 

Constituido el Consejo Asesor Externo de la FCC, una herramienta estratégica para la defensa y futuro de la caza en Cataluña

 

El pasado viernes 18 de junio tuvo lugar la presentación oficial de este nuevo ente consultivo, impulsado por la propia Federación, que tiene como principal objetivo aportar su visión y ayudar a la FCC en la toma de decisiones estratégicas para el futuro de la actividad cinegética en Cataluña y su encaje en la sociedad. El consejo está formado por 7 personas, todas ellas con una destacada experiencia y trayectoria profesional, en diferentes ámbitos vinculados con la sanidad e investigación animal, industrias cárnicas, comercialización, veterinaria y el propio sector cinegético.

 

Tras meses de trabajo, lo que surgió como un deseo se ha convertido en una realidad con motivo de la constitución y presentación el pasado viernes ante los presidentes de las diferentes Representaciones Territoriales de la FCC del llamado Consejo Asesor Externo de la Federación Catalana de Caza. El consejo estará formado por una serie de expertos en sus áreas de actuación y tendrá como principal misión asesorar a la Junta Directiva de la Federación en su toma de decisiones estratégicas para la defensa y futuro de la práctica de la actividad cinegética en Cataluña, así como a la hora de transmitir al conjunto de la sociedad la importancia y necesidad de la caza para la correcta gestión del medio natural y el trabajo fundamental de las cazadoras y cazadores de Cataluña en el desarrollo de este cometido.

 

Este Consejo Asesor es un ente consultivo que aportará su experiencia profesional y su visión de futuro, para ayudar a los responsables federativos en la construcción de su estrategia de defensa de la caza y la transmisión al conjunto de la sociedad de los valores inherentes a la actividad cinegética.

 

Los integrantes de este ente consultivo jugarán un papel esencial en aspectos tales como la elaboración de planes para la preservación de la riqueza biológica y el equilibrio medioambiental de Cataluña, en la necesaria realización de estudios sobre las diferentes especies cinegéticas para sustentar con datos específicos los aprovechamientos cinegéticos más adecuados. Asimismo, será clave a la hora de diseñar e implementar una estrategia que ayude a la Federación a realizar una labor pedagógica sobre la caza, especialmente dirigida a la juventud.

 

La constitución de este Consejo Asesor es un nuevo ejercicio de transparencia de la Federación Catalana de Caza y de su voluntad de cambio, adaptación y de hacer frente a los nuevos escenarios y retos que el mundo de la caza deberá afrontar los próximos años , algunos de ellos realmente trascendentes. 

 

Este Consejo Asesor y la capacidad prescriptora de sus integrantes ayudará a transmitir, junto con el esfuerzo continuado de la FCC en esta línea, de una manera más fluida y concisa los valores de la caza, su función, lo que representa: gestión sostenible del medio natural, control y estudio de las especies cinegéticas, preservación de la vida y la economía del mundo rural, conservación y mejora de los hábitats, aprovechamiento gastronómico de las piezas abatidas, seguridad vial, prevención de la propagación de enfermedades como la PPA, etc.

 

En primera instancia, el consejo, que se reunirá cada tres meses, estará formado por 7 personas, todas ellas con una destacada trayectoria en sus ámbitos de actuación profesional.

 

 • Santiago Lavin (Director de SEFA - Catedrático de Veterinaria por la UAB)
 • Carlos Jiménez (Economista y Director General Comercial de Corredurías en el sector mediación)
 • Josep Lagares (CEO en Metalquimia)
 • Joan Costa (Director de planta de NOEL)
 • Jesús Navidad (Catedrático de la Escuela Universitaria y doctor en Biología)
 • José Juanola (Veterinario)
 • Ramon Fitó (Senior product manager en GAMO)
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar