Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

AMPLIAT FINS AL 12 D'AGOST EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS D'AJUTS PER LA CAÇA DE SENGLARSAmpliat fins al 12 d'agost el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per la caça de senglars

27/07/2021
El DOGC d'avui dimecres publica la resolució ACC/2351/2021 de 21 de juliol mitjançant la qual s'amplia el termini per presentar la sol·licitud dels ajuts convocats mitjançant la Resolució ACC/1966/2021, de 21 de juny

El departament d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha impulsat aquesta nova resolució mitjançant la qual s'amplia el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització, corresponents a 2021 (ref. BDNS 571472), amb l'objectiu que aquest suport pugui arribar al màxim de beneficiaris possible

 


 

RESOLUCIÓ ACC/2351/2021DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

 

RESOLUCIÓ ACC/2351/2021, de 21 de juliol, per la qual s'amplia el termini per presentar la sol·licitud dels ajuts convocats mitjançant la Resolució ACC/1966/2021, de 21 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització, corresponents a 2021 (ref. BDNS 571472).

 

La Resolució ACC/1966/2021, de 21 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització, corresponents a 2021 (ref. BDNS 571472), estableix en l'apartat 2 que el termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Atès que la Resolució es va publicar el 28 de juny de 2021, el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 28 de juliol de 2021.

 

A fi de facilitar l'accés a la convocatòria al major nombre possible de beneficiaris d'aquesta subvenció, es considera convenient modificar el termini de presentació de les sol·licituds. Conseqüentment, valorada la conveniència de modificar el termini de presentació de les sol·licituds, d'acord amb l'article 93 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

Ampliar el termini de presentació de sol·licituds establert en l'apartat 2 de la Resolució ACC/1966/2021, de 21 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització, corresponents a 2021 (ref. BDNS 571472), fins al 12 d'agost, inclòs.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.Resolucio ACC/2351/2021 ampliació termini sol·licitud ajuts
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar