Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL COL·LECTIU DE CAÇADORS/ES CADA VEGADA MÉS SENSIBILITZAT SOBRE LA NECESSITAT DE DEFENSAR LA CAÇA AMB DADES I INFORMACIÓ REALEl col·lectiu de caçadors/es cada vegada més sensibilitzat sobre la necessitat de defensar la caça amb dades i informació real

El col·lectiu de caçadors/es cada vegada més sensibilitzat sobre la necessitat de defensar la caça amb dades i informació real

El col·lectiu de caçadors/es cada vegada més sensibilitzat sobre la necessitat de defensar la caça amb dades i informació real

14/10/2021
La passada setmana, responsables del 'Proyecto Zorzales' van presentar els resultats obtinguts durant el primer any de vida d'aquest projecte de ciència ciutadana que ha donat lloc a una xarxa de col·laboració entre caçadors i científics.

Les presentacions del “Proyecto Zorzales” i del “Observatorio Cinegético” realitzades la passada setmana a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona per part de José Antonio Torres i Carles Sánchez, de la Fundació Artemisan, van esdevenir una nova mostra del creixent interès per part dels caçadors/es de Catalunya sobre la necessitat d’aportar dades reals i contrastades sobre la situació real de les diferents espècies cinegètiques d’aus migratòries.

 

Els passats dies 5, 6 i 7 d’octubre, responsables de la Fundación Artemisan van presentar el treball de monitorització, seguiment i gestió sostenible dels tords a Espanya, així com la plataforma del Observatorio Cinegético, en tres trobades amb caçadors i caçadores dutes a terme a les oficines de la Federació de Caça de Lleida, al casal Municipal de Godall (Tarragona) i a la sala del Castell de Llers (Girona), que van comptar amb la participació de prop d’un centenar de persones.

 

En el decurs d’aquestes xerrades, entre altres aspectes, es va posar en coneixement dels assistents els resultats obtinguts durant la temporada 2020-2021 al “Proyecto Zorzales”, en el que van participar més de 300 caçadors del conjunt de l’Estat, gràcies als quals es van realitzar un total de 196 censos a peu a través de l'App Cens Data del Observatorio Cinegético, oferint una gran quantitat d'informació sobre aquestes petites aus.

 

A més a més de facilitar informació sobre aquest projecte i l’activitat duta a terme per part de l’Observatori Cinegètic, José Antonio Torres i Carles Sánchez, de la Fundació Artemisan, van explicar als assistents de quina manera es pot col·laborar a l’hora d’aportar dades, la metodologia emprada, les eines a la seva disposició, etc.

 

Una de les conclusions més destacades que es poden extreure d’aquestes xerrades és la conscienciació per part de tots els assistents sobre la necessitat d’aportar aquesta informació als responsables d’aquest estudis, censos i projectes, ja que aquestes dades són la base argumental i científica a l’hora de defensar davant de l’administració la continuació, d’una manera sostenible i respectuosa, de l’extracció cinegètica d’espècies com el tord, la tórtora, el becadell; ja que de no fer-ho, la prohibició definitiva de les seves captures pot esdevenir una realitat molt propera.

 

Així mateix, es van explicar les accions de control dutes a terme per tal de tenir un major i millor coneixement sobre els fluxos migratoris d’aquestes petites aus, així com la instal·lació de diferents dispositius bioacústics en diferents punts de la nostra geografia.

 

Una vegada més, des de la Federació Catalana de Caça i el conjunt de les seves Territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre) animem als caçadors i caçadores de Catalunya a sumar-se d’una manera activa a aquest tipus d’iniciatives (Coturnix, Proyecto Zorzales, Observatorio Cinegético, etc...)

 

El futur de la caça, especialment d’aus migratòries, està a les nostres mans, està a les dades que d’acord amb un metodologia acurada, precisa i continuada el col·lectiu de caçadors i caçadores aportin als responsables d’aquests estudis, que serviran de base per rebatre les dades presentades per part de les diferents administracions (autonòmiques, estatals i europees), en moltes ocasions basades en especulacions o projeccions, que molt poc tenen a veure amb la situació real de les diferents espècies cinegètiques.

 

El Proyecto Zorzales, presentat en aquestes xerrades, és un projecte de ciència ciutadana que ha donat lloc a una xarxa de col·laboració entre caçadors i científics. A través d'aquesta xarxa, els caçadors comparteixen les seves dades de recomptes i captures de l'espècie. Mentrestant, els científics s'encarreguen de l'anàlisi i recopilació d'aquestes dades, sempre de manera confidencial. Es tracta d'una iniciativa posada en marxa per Mutuasport Seguros Deportivos. A més, compta amb la col·laboració de Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza (RFEC) i les seves federacions autonòmiques, la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba y la Asociación de Zorzaleros Españoles.

 

Els interessats a participar al projecte podeu contactar amb la nostra Federació per obtenir tota la informació o mitjançant el correu electrònic zorzales@fundacionartemisan.com i el telèfon 639.714.368.

 

L’Observatorio Cinegético és una plataforma de col·laboració entre caçadors i científics que conforma un sistema de monitorització d'espècies a nivell estatal, obtenint resultats vàlids i contrastats a través de censos d'espècies cinegètiques realitzats per col·laboradors de tot el país. Aquest observatori és un projecte posat en marxa per Fundación Artemisan, la Federació Espanyola de Caça i Bineo Consulting, amb el patrocini de Hornady i Hart i la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia del Ministerio de Ciencia e Innovación.

 


 

El colectivo de cazadores / as cada vez más sensibilizado sobre la necesidad de defender la caza con datos e información real

 

Las presentaciones del 'Proyecto Zorzales' y del 'Observatorio Cinegético' realizadas la pasada semana en las demarcaciones de Lleida, Tarragona y Girona por parte de José Antonio Torres y Carlos Sánchez, de la Fundación Artemisan, fueron una nueva muestra del creciente interés por parte de los cazadores / as de Cataluña sobre la necesidad de aportar datos reales y contrastados sobre la situación real de las diferentes especies cinegéticas de aves migratorias.

 

Los pasados días 5, 6 y 7 de octubre, responsables de la Fundación Artemisan presentaron el trabajo de monitoreo, seguimiento y gestión sostenible de los tordos en España, así como la plataforma del Observatorio Cinegético, en tres encuentros con cazadores y cazadoras llevados a cabo en las oficinas de la Federación de Caza de Lleida, en el casal Municipal de Godall (Tarragona) y en la sala del Castillo de Llers (Girona), que contaron con la participación de cerca de un centenar de personas.

 

En el transcurso de estas charlas, entre otros aspectos, se puso en conocimiento de los asistentes los resultados obtenidos durante la temporada 2020-2021 en el 'Proyecto Zorzales', en el que participaron más de 300 cazadores del conjunto del Estado, gracias a los que se realizaron un total de 196 censos a pie a través de la App Censo Fecha del Observatorio Cinegético, ofreciendo una gran cantidad de información sobre estas pequeñas aves.

 

Además de facilitar información sobre este proyecto y la actividad llevada a cabo por parte del Observatorio Cinegético, José Antonio Torres y Carlos Sánchez, de la Fundación Artemisan, explicaron a los asistentes de qué manera se puede colaborar a la hora aportar datos, la metodología empleada, las herramientas a su disposición, etc.

 

Una de las conclusiones más destacadas que se pueden extraer de estas charlas es la concienciación por parte de todos los asistentes sobre la necesidad de aportar esta información a los responsables de estos estudios, censos y proyectos, ya que estos datos son la base argumental y científica a la hora de defender ante la administración la continuación, de una manera sostenible y respetuosa, de la extracción cinegética de especies como el tordo, la tórtola, la agachadiza; ya que de no hacerlo, la prohibición definitiva de sus capturas puede ser una realidad en muy poco tiempo.

 

Asimismo, se hizo mención sobre otras acciones de control llevadas a cabo con el fin de tener un mayor y mejor conocimiento sobre los flujos migratorios de estas pequeñas aves, como la instalación de dispositivos bioacústicos en diferentes puntos de nuestra geografía.

 

Una vez más, desde la Federación Catalana de Caza y el conjunto de sus Territoriales (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre) animamos a los cazadores y cazadoras de Cataluña a sumarse de manera activa a este tipo de iniciativas (Coturnix, Proyecto Zorzales, Observatorio Cinegético, etc ...)

 

El futuro de la caza, especialmente el de las aves migratorias, está en nuestras manos, está en los datos que de acuerdo con un metodología cuidadosa, precisa y continuada el colectivo de cazadores y cazadoras aporten a los responsables de estos estudios, que servirán de base para rebatir los datos presentados por parte de las diferentes administraciones (autonómicas, estatales y europeas), que en muchas ocasiones están basadas en especulaciones o proyecciones, que muy poco tienen que ver a la situación real de las diferentes especies cinegéticas.

 

El Proyecto Zorzales, presentado en estas charlas, es un proyecto de ciencia ciudadana que ha dado lugar a una red de colaboración entre cazadores y científicos. A través de esta red, los cazadores comparten sus datos de recuentos y capturas de la especie. Mientras tanto, los científicos se encargan del análisis y recopilación de estos datos, siempre de manera confidencial. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Mutuasport Seguros Deportivos. Además, cuenta con la colaboración de Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y sus federaciones autonómicas, la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba y la Asociación de Zorzaleros Españoles.

 

Los interesados en participar en el proyecto pueden contactar con nuestra Federación para obtener toda la información o mediante el correo electrónico zorzales@fundacionartemisan.com y el teléfono 639 714 368.

 

El Observatorio Cinegético es una plataforma colaborativa entre cazadores y científicos que conforma un sistema de monitorización de especies a nivel estatal, obteniendo resultados válidos y contrastables a través de censos de especies cinegéticas realizados por colaboradores de todo el país. Este observatorio es un proyecto puesto en marcha por Fundación Artemisan, la Federación Española de Caza y Bineo Consulting, con el patrocinio de Hornady y Hart y la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia.

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar