Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

EL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU QUESTIONA DE NOU EL PROCEDIMENT PER A PROHIBIR EL PLOM EN MUNICIONSEl Defensor del Poble Europeu questiona de nou el procediment per a prohibir el plom en municions

23/05/2022
L'organisme reconeix un cas de mala administració de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en impedir que FACE accedís a l'estudi sobre el qual es fonamenta la prohibició del plom

El Defensor del Poble Europeu ha reconegut que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha incorregut en un cas de mala administració, després d'impedir que la Federació Europea de Caça i Conservació (FACE), participés a la consulta pública del procediment per prohibir el ús del plom en municions en el marc REACH.

 

Davant d'aquesta mala administració, FACE ha sol·licitat la reobertura de la consulta pública perquè totes les parts interessades puguin presentar proves relacionades amb l'avaluació de riscos per a la salut humana de l'ECHA, tenint en compte que la transparència és un principi clau per a la Comissió Europea.

 

FACE va presentar una denúncia davant del Defensor del Poble Europeu, després de sol·licitar a l'EFSA l'accés als documents i als informes que formen part de l'expedient sobre l'avaluació del risc per a la salut humana que es va proporcionar a l'Agència Europea de Substàncies i Barreges Químiques (FETA) per estimar els riscos de la ingesta de carn de caça amb plom per als caçadors i les seves famílies.

 

Després de plantejar diverses preguntes sobre aquestes estimacions utilitzades per l'ECHA, FACE no va poder accedir a aquestes dades perquè no estaven disponibles, malgrat que aquestes dades haurien de ser públiques perquè qualsevol persona pogués participar al procediment. Després de diversos retards, la Federació Europea va rebre la documentació, però una vegada tancada la consulta pública, cosa que va privar l'organització del seu dret a revisar aquestes dades i per tant donar veu als 7 milions de caçadors europeus que representa.

 

Per al president de la RFEC, Manuel Gallardo, aquest qüestionament del Defensor del Poble “demostra una vegada més que la política d'assetjament i enderrocament de les institucions europees contra la caça fa malbé la seva reputació i augmenta el sentiment antieuropeista de molts ciutadans. La Comissió ha de ser un exemple de transparència i ha de legislar per i per a tots els ciutadans, no només per a l'ecologisme radical”.

 

PREDISPOSICIÓ ECOLOGISTA DE LA COMISSIÓ EUROPEA

 

Aquesta no és la primera vegada que es qüestionen els procediments de les institucions europees pel que fa a la prohibició del plom, ja que el Defensor del Poble va donar un avís seriós a la Comissió Europea per extralimitar-se de les seves funcions en demanar als estats membres. vot positiu a la seva proposta de modificació del reglament REACH, pel que fa a l'ús i la tinença de plom en aiguamolls.

 

Al mes de maig del 2020, la RFEC i FACE van denunciar que aquesta modificació del REACH vulnerava drets fonamentals i van traslladar a diferents eurodiputats que la CE estava pressionant els estats perquè emetessin el seu vot positiu a la modificació. Un fet intolerable que vulnera els principis democràtics i d'imparcialitat de la Comissió, i per això l'eurodiputat txec, Tomas Zdechovsky va presentar una denúncia per mala administració al Defensor del Poble.

 


 

 

El Defensor del Pueblo Europeo cuestiona de nuevo el procedimiento para prohibir el plomo en municiones

 

  • El organismo reconoce un caso de mala administración de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) al impedir que FACE accediera al estudio sobre el que se fundamenta la prohibición del plomo 

 

  • Este caso cuestionaría la validez del procedimiento y por ello se solicita la reapertura de la consulta pública para que todas las partes afectadas puedan presentar sus alegaciones

 

Madrid, 23 de mayo de 2022. El Defensor del Pueblo Europeo ha reconocido que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha incurrido en un caso de mala administración, tras impedir que la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE), participara en la consulta pública del procedimiento para prohibir el uso del plomo en municiones en el marco REACH.

 

Ante esta mala administración, FACE ha solicitado la reapertura de la consulta pública para que todas las partes interesadas puedan presentar pruebas relacionadas con la evaluación de riesgos para la salud humana de la ECHA, teniendo en cuenta que la transparencia es un principio clave para la Comisión Europea.

 

FACE presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo, tras solicitar a la EFSA el acceso a los documentos y a los informes que forman parte del expediente sobre la evaluación del riesgo para la salud humana que se proporcionó a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para estimar los riesgos de la ingesta de carne de caza con plomo para los cazadores y sus familias. 

 

Tras plantear varias preguntas sobre estas estimaciones utilizadas por la ECHA, FACE no pudo acceder a esos datos porque no estaban disponibles, a pesar de que esos datos deberían ser públicos para que cualquier persona pudiera participar en el procedimiento. Tras varios retrasos, la Federación Europea recibió la documentación, pero una vez cerrada la consulta pública, lo que privó a la organización de su derecho a revisar estos datos y por lo tanto dar voz a los 7 millones de cazadores europeos a los que representa. 

 

Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, este cuestionamiento del Defensor del Pueblo “demuestra una vez más que la política de acoso y derribo de las instituciones europeas contra la caza daña su reputación y aumenta el sentimiento antieuropeísta de muchos ciudadanos. La Comisión debe ser ejemplo de transparencia y debe legislar por y para todos los ciudadanos, no solo para el ecologismo radical”. 

 

PREDISPOSICIÓN ECOLOGISTA DE LA COMISIÓN EUROPEA

 

Esta no es la primera vez que se cuestionan los procedimientos de las instituciones europeas en lo referente a la prohibición del plomo, ya que el Defensor del Pueblo dio un serio aviso a la Comisión Europea por extralimitarse de sus funciones al pedir a los estados miembros un voto positivo a su propuesta de modificación del reglamento REACH, en lo referente al uso y tenencia de plomo en humedales. 

 

En el mes de mayo de 2020, la RFEC y FACE denunciaron que esta modificación del REACH vulneraba derechos fundamentales y trasladaron a distintos eurodiputados que la CE estaba presionando a los estados para que emitieran su voto positivo a la modificación. Un hecho intolerable que vulnera los principios democráticos y de imparcialidad de la Comisión, y por lo que el eurodiputado checo, Tomas Zdechovsky presentó una denuncia por mala administración al Defensor del Pueblo.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar