Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

RESUM ORDRE ACC/172/2022 - AJUTS PER A LES CAPTURES DEL SENGLARResum Ordre ACC/172/2022 - Ajuts per a les captures del senglar

22/07/2022
ORDRE ACC/172/2022, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar.

ORDRE ACC/172/2022, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització. 

 

Objectius: 

 

 • Estimular la cacera de senglar amb l’objectiu disminuir la seva densitat al medi, prevenir la propagació de malalties com la PPA, tanmateix com els danys a l’agricultura i estimular l’entrada d’aquests animals al circuit alimentari. 

 

 • Promoure l'aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d'introduir-la en el circuit de comercialització mitjançant el transport dels senglars caçats als Punts Logístics de Carn de Caça i Establiments de Manipulació de Carn de Caça. 

 

Persones beneficiàries (àmbit col·lectiu caçadors)

 

 • Societats i associacions de caçadors de Catalunya, sempre que siguin entitats sense ànim de lucre. 

 

 • Els caçadors associats els quals hagin caçat senglars durant la convocatòria de l’ajut. 

 

 • Les societats o associacions de caçadors que es facin càrrec del transport normatiu i traçat dels exemplars caçats a Catalunya des del punt de captura fins a un Punt Logístic de Carn de Caça (PLCC) o Establiment Manipulador de carn de Caça (EMCC). 

 

Tipus i quantia dels ajuts: 

 

 • 20 € per senglar caçat i destinat a la comercialització; mínim 40 peces en zones d'elevada densitat de senglars (definides en la convocatòria). Màxim 20.000 € per persona beneficiària 

 

 • 18 € per senglar caçat i destinat a la comercialització; mínim 40 peces en la resta de zones. Màxim 20.000 € per persona beneficiària. 

 

 • 5 € pel transport de cada senglar des del punt de caça fins al PLCC o EMCC; mínim 40 senglars transportats i màxim 20.000 € per beneficiari. 2 

 

Requisits: 

 

 • El compte on ingressar l'import de l'ajut ha de pertànyer a la persona que es beneficia de l'ajut.

 

 • Declarar si s'ha rebut altres ajuts per la realització de la mateixa activitat. 

 

 • Les entitats han d'estar inscrites en el registre corresponent. 

 

 • Haver caçat els senglars en territori català durant la convocatòria i haver dut les peces a un PLCC que registri l'entrada o a un EMCC que les registri oficialment. 

 

 • No haver rebut cap sanció ferma en els darrers tres anys per accions contràries a la normativa d'activitats cinegètiques i protecció dels animals. 

 

 • Complir el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. 

 

 • Transportar les peces caçades complint les disposicions de traçabilitat i transport establerts per a la caça silvestre destinada al consum humà (Decret 9/2019). 

 

 • Estar inscrites al Registre d'Entitats Esportives (REE) de la Generalitat de Catalunya. 

 

 • Figurar en el registre d'entrada del centre receptor. 

 

 • Haver transportat senglars caçats en Catalunya convenientment identificats, registrats i traçats dins el període de la convocatòria. 

 

Els ajuts establerts en aquestes bases són incompatibles amb d'altres destinats a la mateixa finalitat. 

 

Sol·licituds: 

 

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC. 

 

Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. 

 

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit. 

 

Quan es pot començar a presentar: 

 

El Departament d’Acció Climàtica té previst obrir el període per presentar les sol·licituds a partir de la segona setmana de setembre de 2022.

 

Documentació a aportar: 

 

 • Sol·licitud de l'ajut oficial. 

 

 • Dades d'identitat del sol·licitant (DNI/NIF/NIE) o Persones jurídiques:

 

  • Hauran d’adjuntar els Estatuts de la Societat i un certificat de la reunió de la Junta Directiva de la Societat en la que es va acordar sol·licitar la subvenció. 

 

 • Documents de rebuda signats pel centre de recepció de les peces assegurant que la carn ha entrat en la cadena alimentària. (Adjuntar en format Excel). 

 

 • Certificats de l'empresa de la PLCC o EMCC que acrediti qui ha realitzat el transport i que aquest s'ha fet sota la normativa. Aquest certificat ha d'estar signat per l’empresa gestora de la PLCC o per l’empresa gestora de l'EMCC i per la societat o associació de caçadors. (Adjuntar en format Excel). 

 

 • Número de compte del beneficiari. 

 

 • Registre corresponent de l'entitat. 

 

La Federació Catalana de Caça té a la vostra disposició un servei de gestoria i comptabilitat per ajudar-vos amb la tramitació d'aquesta i d'altres gestions comptables. 

 

21 de juliol de 2022 Resum bases reguladores ajuts per a les captures del senglar
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar