Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

ELS CAÇADORS PRESENTEN UNA QUEIXA AL DEFENSOR DE L´AUDIÈNCIA DE RTVE PER UNA INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI ANIMALISTAEls caçadors presenten una queixa al Defensor de l´Audiència de RTVE per una informació sobre la Llei Animalista

24/08/2022
La RFEC i la Fundació Artemisan eleven una queixa davant aquest organisme per la manca d'objectivitat d'una informació emesa per RTVE al seu web sense contrastar amb sectors afectats

Els caçadors espanyols, a través de la Reial Federació Espanyola de Caça i Fundació Artemisan, han presentat una queixa al Defensor de l'Audiència de RTVE per la manca d'objectivitat d'una informació sobre la Llei Animalista impulsada per el Govern d'Espanya i publicada al seu web el 17 d'agost passat.En un apartat del web de RTVE dedicat suposadament a la verificació de notícies publicades a altres pàgines web i xarxes, la radiotelevisió pública empra l'argumentari del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i de la Direcció General de Drets dels Animals, dependent de aquest mateix Ministeri, com a impulsors d'aquest projecte de llei i obvia l'informe en contra de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per intromissió en la llibertat dels ciutadans i les 6.000 al·legacions presentades per juristes, científics, experts, ecologistes i multitud de sectors afectats.Tant la RFEC, com la Fundació Artemisan, consideren indignant que un organisme públic com la RTVE falti completament a la seva vocació de servei públic i ignori els sectors afectats per aquest projecte legal i publiqui, sense contrastar-hi, una informació clarament parcial i tendenciosa donant veu únicament a Ione Belarra, com a ministra de Drets Socials i Agenda 2030, i al director general de Drets dels Animals, Sergio García Torres.


La manca de zel de RTVE a l'hora de contrastar la informació per garantir-ne la imparcialitat es demostra, per exemple, en el fet d'incloure aclariments dels propis impulsors d'aquesta Llei Animalista que, per desmentir suposades falsetats, contradiuen directament el text aprovat per el Consell de Ministres el passat 1 dagost. Així, per exemple, l'article 25 de la Llei prohibeix expressament “utilitzar animals de companyia i silvestres en captivitat de forma ambulant com a reclam o exercir la mendicitat valent-se'n (pàg. 28)”; no obstant això, a la notícia de RTVE el mateix Director General de Drets dels Animals desmenteix el text legal per realitzar una sèrie de matisacions i aclariments que no s'inclouen a la Llei i que, per tant, no són aplicables.Els caçadors espanyols, a través de la RFEC i la Fundació Artemisan, han sol·licitat formalment a RTVE que, atenent la seva vocació de servei públic, retiri immediatament aquesta publicació i sigui substituïda per una altra en què, a més de la versió del Govern com a impulsor d'aquest projecte de llei, es tinguin en compte les informacions, les anàlisis i les aportacions de tots els sectors afectats.


 

Los cazadores presentan una queja al Defensor de la Audiencia de RTVE por una información sobre la Ley Animalista 

 

La RFEC y Fundación Artemisan elevan una queja ante este organismo por la falta de objetividad de una información vertida por RTVE en su web sin contrastar con sectores afectados

 

Los cazadores españoles, a través de la Real Federación Española de Caza y Fundación Artemisan, han presentado una queja al Defensor de la Audiencia de RTVE por la falta de objetividad de una información sobre la Ley Animalista impulsada por el Gobierno de España y publicada en su página web el pasado 17 de agosto.

 

En un apartado de la web de RTVE dedicado supuestamente a la verificación de noticias publicadas en otras páginas web y redes, la radiotelevisión pública emplea el argumentario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente de este mismo Ministerio, como impulsores de esta proyecto de Ley y obvia el informe en contra de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por “intromisión en la libertad de los ciudadanos” y las 6.000 alegaciones presentadas por juristas, científicos, expertos, ecologistas y multitud de sectores afectados.

 

Tanto la RFEC, como la Fundación Artemisan, consideran indignante que un organismo público como la RTVE falte por completo a su vocación de servicio público e ignore a los sectores afectados por este proyecto legal y publique, sin contrastar con ellos, una información claramente parcial y tendenciosa dando voz únicamente a la Ione Belarra, como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres.  

 

La falta de celo de RTVE a la hora de contrastar la información para garantizar su imparcialidad se demuestra, por ejemplo, en el hecho de incluir aclaraciones de los propios impulsores de esta Ley Animalista que, para desmentir supuestos bulos, contradicen directamente el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto. Así, por ejemplo, el artículo 25 de la Ley prohíbe expresamente “utilizar animales de compañía y silvestres en cautividad de forma ambulante como reclamo o ejercer la mendicidad valiéndose de ellos (pág. 28)”; sin embargo, en la noticia de RTVE el propio Director General de Derechos de los Animales desmiente el texto legal para realizar una serie de matizaciones y aclaraciones que no se incluyen en la Ley y que, por tanto, no son de aplicación.

 

Los cazadores españoles, a través de la RFEC y la Fundación Artemisan, han solicitado formalmente a RTVE que, atendiendo a su vocación de servicio público, retire inmediatamente esta publicación y sea sustituida por otra en la que, además de la versión del Gobierno como impulsor de este proyecto de Ley, se tengan en cuenta las informaciones, análisis y aportaciones de todos los sectores afectados.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar