Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA GOSSOS CAÇA
FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS
INSCRIPCIONS CAMPIONATS
LLICÈNCIA DE CAÇA
PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA
PRODUCTESCistell de tramitacions
Tramitacions · FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS

LLICÈNCIA FEDERATIVA Disponible per tramitar a través de la mutua
Assegurança d´accidents (Danys propis)

Atenció: La llicència federativa per ocellaires s'ha de gestionar a través de les nostres Representacions Territorials.
 
Aquesta és la llicència federativa per caçadors.
 
 

 

EXTRACTE DE CONDICIONS GENERALS DE LA PÒLISSA COLECTIVA CONCERTADA AMB LA FEDERACIÓ AUTONÒMICA

PRESTACIONS DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DEL/DE LA CAÇADOR/A

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

Mort en l’acció de caçar

42.100,00 €

Danys a armes per rebentada del canó fins a

300,00 €

Gran Invalidesa o Invalidesa Perm. Absoluta

42.100,00 €

Auxili difunt (accident no directe de la caça)

3.100,00 €

Invalid. Perm. Total segons Barem (capital base)

42.100,00 €

 (Annex IV)

Trasllat o evacuació (des d’accident a hospital)

Cobert

Invalid. Perm. Parcial segons Barem (capital base)

 42.100,00 €

(Annex IV)

Pròtesis o aparells ortopèdics (curació)

70% PVP

Assistència medico-quirúrgica i sanatorial

42.100,00 €

Lliure elecció de centres i facultatius concertats

Cobert

Assistència farmacèutica hospitalària

42.100,00 €

Mort en Accident in itinere

6.010,12 €

Despeses Pròtesis i osteosíntesis hospitalàries

42.100,00 €

Cas d’urgència lliure elecció

Cobert

Despeses de rehabilitació

24 mesos

Despeses farmàcia (no hospitalàries) i desplaçaments

450,00 €

Despeses sanitàries estranger-competicions

6010,12 €

Mort per caiguda de llamp

6.010,12 €

Despeses odonto-estomatològiques

500,00 €

Assistència Sanitaria des de la data del sinistre

24 mesos

 

Documentació necessària per rebre la prestació:

  • Llicència de caça
  • Permís d’armes

 

Aquest text no modifica ni substitueix les condicions generals i particulars firmades per la Federació de Caça i els certificats individuals de les assegurances emeses.

 

Aquesta fitxa és de caràcter informatiu i recull aspectes principals de la pòlissa.PVP:

33.67 €

COMPRAR<< Tornar