Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

AGRICULTURA PRESENTA LES DARRERES DADES SOBRE EL SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE PORC SENGLARAgricultura presenta les darreres dades sobre el seguiment de les poblacions de porc senglar

Agricultura presenta les darreres dades sobre el seguiment de les poblacions de porc senglar

28/02/2014
S’estabilitza la densitat de senglars a les serralades del Cadí Boumort i Montsant mentre que augmenta un 40% a la de Collserola

La densitat ha estat excepcionalment elevada a la Zona Volcànica de la Garrotxa amb 17 senglars per 100 Ha
 
El Departament d’Agricultura està treballant en un pla de xoc per prevenir  els danys produïts per la fauna salvatge a l’activitat agrària
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha presentat els resultats del Programa de Seguiment de les Poblacions de Senglar corresponents a la temporada 2012-13.  Aquest programa  es va iniciar l’any 1998 i compta amb les dades subministrades anualment pels caçadors en les batudes de senglar a 17 espais naturals que actuen com observatoris de l’evolució d’aquesta espècie.
 
L’objectiu del Programa és conèixer la tendència demogràfica de les poblacions de senglar a diferents zones de Catalunya. En aquestes zones es porta una anàlisi detallada de les dades de totes les batudes organitzades pels caçadors que omplen un ‘llibre de batuda’ on s’anoten els paràmetres de localització de la batuda, nombre de caçadors i gossos i superfície, i on els caçadors han de registrar el nombre de senglars caçats així com els que han vist. L’anàlisi de les dades permet establir per a cada espai un índex de densitat relativa de senglar que té en compte les captures (senglars caçats per 100 Ha) en relació a l’esforç de caça aplicat per obtenir-les (nombre de batudes). Aquest valor permet saber l’evolució temporal a cada espai. A més, i per poder comparar les dades de forma absoluta, s’estima la densitat de senglars tenint en compte a més l’efectivitat de la batuda (exemplars caçats respecte als que s’observen).
 
Altres administracions com la Diputació de Barcelona, mitjançant la xarxa de parcs naturals, la Federació Catalana de Caça i diferents consorcis gestors d’espais naturals (Consorci de les Gavarres, Consorci de l’Espai Natural de Guilleries - Savassona i el Consorci del Par de la Serralada Litoral), col·laboren en la recollida de dades. L’empresa Minuartia és l’encarregada de coordinar les dades i d’elaborar els resultats.
 
Durant la temporada 2012-13 s’han recollit les dades d’un total de 4.224 batudes realitzades durant el període hàbil de caça del senglar. Durant aquestes batudes es van caçar un total de 10.496 senglars en una superfície de 421 mil Ha. (el 14% de Catalunya). Tot i això, es tracta de zones en general de força abundància i es van censar unes àrees que es corresponen aproximadament amb el 35% dels senglars presents a Catalunya, la qual cosa li dona un gran valor de seguiment poblacional.
 
De mitjana en aquests observatoris del Programa cada colla de caçadors ha realitzat 32,7 batudes en aquesta darrera temporada, amb valors màxims a la Zona Volcànica de la Garrotxa on s’arriba quasi a les 60 batudes en una temporada, la qual cosa és un indicador de l’esforç que les societats de caçadors han de fer per mantenir controlada les poblacions d’aquesta espècie. Les dades indiquen també la responsabilitat d’organització d’aquestes jornades de caça, on de mitjana participen 24 caçadors per batuda ajudats per 22 gossos que empaiten els senglars a la zona de batuda.
 
Els rendiments de caça mostren una mitjana de 2,5 senglars caçats per batuda, sent màxim a Collserola on la mitjana ha estat aquest darrer any de 7,3 senglars caçats per batuda. Encara que s’han registrat batudes de fins a 38 senglars caçats a la Zona Volcànica de la Garrotxa. Les dades d’efectivitat de la caça en batuda indiquen però que de mitjana només es cacen el 35% dels senglars que hi ha la zona.
 
Respecte a la temporada anterior la major part d’observatoris mostren un augment en la densitat de població, que és màxim a Collserola, l’Alt Empordà i la Zona Volcànica de la Garrotxa (increments superiors al 40%). Només a la zona dels Ports, Boumort i Montsant les variacions han estat negatives.

De forma global, les densitats mitjanes de senglar calculades durant la temporada 2012-13 són més elevades als observatoris situats al terç més oriental de Catalunya on aquest darrer any s’han arribat a registrar excepcionalment fins a 17 senglars per 100 Ha a la Zona Volcànica de la Garrotxa o els 15 senglars per 100 Ha a l’Alt Empordà. Aquestes densitats són degudes a les millors condicions ambientals (major pluviositat mitjana combinada amb masses forestals de boscos planifolis productors de fruits) que són més favorables a l’espècie.
 
Des de que es va iniciar el Programa de Seguiment, les tendències dels valors de densitats de senglars són a l’alça en tots els observatoris excepte a l’Alt Pallars, Boumort i Cadí on les densitats de les poblacions semblen estables o fins i tot disminuir lleugerament al llarg d’aquest període.
 
Aquestes dades es correlacionen amb els extraordinaris resultats de captures que es van assolir durant la mateixa temporada de caça 2012-13 quan es van caçar més de 35 mil exemplars de porc senglar. L’anàlisi d’aquestes dades permetrà establir les zones amb major probabilitat de patir danys per l’augment de la densitat a la vegada que dirigir les mesures de gestió que han de corregir aquesta situació.
 
 
Pla de xoc per prevenir els danys de la fauna salvatge
 
Recordem que segons les dades que va fer públiques fa uns dies el Departament d’Agricultura durant la temporada de caça es van capturar a Catalunya 35.364 senglars.
 
L’augment de captures de la temporada passada amb relació a les anteriors es deu sobretot a una sèrie de mesures que ha posat en funcionament el Departament d’Agricultura en col·laboració amb les societat de caçadors, per evitar la proliferació de la població de porcs senglars. La densitat de senglars a Catalunya s’ha convertit en una problemàtica principalment per l’activitat agrícola però també genera problemes de seguretat i accidents de trànsit .
 
Precisament per minimitzar tots aquests danys el Departament d’Agricultura està treballant en un pla de xoc per prevenir els danys produïts per la fauna salvatge. Aquest pla s’està ultimant amb els diferents sectors implicats (caçadors, sindicats agraris, titulars de les àrees de caça, propietaris i Administració).
 
Com a mesura de caràcter extraordinari i per l’afectació que els danys que algunes espècies cinegètiques causen al sector primari (agrícola i ramader), la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a l’any 2014, inclou la possibilitat que el Departament declari l’estat d’emergència cinegètica en un àmbit territorial concret quan es superin els llindars d’abundància establerts d’alguna espècie causant. Aquesta declaració, prevista ja a la Llei de caça, preveu determinar una sèrie de mesures que condueixin a reduir el risc.
 
Cliqui el següent «Document PDF» per consultar l'estudi complet.


Document PDF
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar