Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

L'ESPORT ESPANYOL REBUTJA LA LLEI DE DRETS DELS ANIMALS I EXIGEIX L'EXCLUSIÓ DE LES FEDERACIONS AMB ANIMALSL'esport espanyol rebutja la Llei de drets dels animals i exigeix l'exclusió de les federacions amb animals

L'esport espanyol rebutja la Llei de drets dels animals i exigeix l'exclusió de les federacions amb animals

L'esport espanyol rebutja la Llei de drets dels animals i exigeix l'exclusió de les federacions amb animals

23/08/2022
Les federacions esportives amb animals i ADESP emeten un comunicat on s'exposen les anomalies d'un projecte de llei que en prohibiria o en limitaria l'activitat. Sol·liciten un dictamen al Consell d'Estat perquè es pronuncïi sobre la legalitat del text.

Les Federacions Esportives amb Animals i l'Associació de l'Esport Espanyol (ADESP) han rebutjat el Projecte de Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals, que es va aprovar al Consell de Ministres l'1 d'agost, i exigeixen l’exclusió dels animals utilitzats en les activitats esportives federades de l’àmbit d’aplicació de la Llei perquè suposaria la prohibició i/o la limitació d’aquestes modalitats.

 

Així ho han expressat en un comunicat conjunt on s'exposen les anomalies d'un projecte de llei que ha rebut més de 6.000 al·legacions, “i que s'ha aprovat sense demanar tots els informes dictàmens previs necessaris i sol·licitant a les Corts la tramitació urgent sense que hi hagi cap justificació per fer-ho”.

 

En aquest sentit, les entitats retreuen que no s'hagi tingut en compte al projecte la petició d'exclusió d'aquestes federacions que es va reclamar a través del Ministeri de Cultura i Esport, i sol·liciten “un dictamen del Consell d'Estat perquè es pronunciï sobre la seva legalitat i sobre la limitació i/o prohibició de modalitats esportives reconegudes oficialment”. A més, sol·liciten que es tramiti pel procediment normal, atesa la rellevància i transcendència de la norma ja que la manca d'informació suposaria un vici de nul·litat de la Llei.

 

Entre les anomalies denunciades destaquen el doble conflicte de competències, ja que envairia competències previstes a la Llei de l'Esport i en el cas de l'activitat cinegètica, “es produeix igualment un conflicte de competències respecte a les reconegudes en aquesta matèria a les comunitats autònomes per l'article 148.1.11a de la Constitució Espanyola”. Com assenyala el comunicat, “aquests conflictes competencials, a més d'altres que afecten sectors diferents de l'esportiu, vicien la norma de nul·litat radical per la seva inconstitucionalitat”.

 

FEDERACIONS ESPORTIVES AMB ANIMALS

 

La Comissió de Federacions amb Animals s'ha constituït al si de l'Associació de l'Esport Espanyol (ADESP) per defensar i posar en valor l'activitat esportiva d'aquestes federacions, i reivindicar conjuntament les importants repercussions que podria generar l'avantprojecte de Llei de Protecció i Drets dels Animals a l'àmbit esportiu nacional i internacional.

 

Real Federación Española de Caza, la Federación Española de Pesca y Casting, la Federación Española Galgos, la Real Federación Hípica Española, la Real Federación Española de Tiro a Vuelo, la Real Federación Española de Colombicultura, la Real Federación Colombófila Española, la Federación Española de Actividades Subacuáticas y la Real Federación Española de Deportes de Invierno

 


El deporte español rechaza la Ley de Derechos de los Animales y exige la exclusión de las federaciones con animales

 

Las federaciones deportivas con animales y la Asociación del Deporte Español (ADESP) emiten un comunicado donde se exponen las anomalías de un proyecto de Ley que prohibiría o limitaría su actividad. Las entidades solicitan un dictamen al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la legalidad del texto

 

Las Federaciones Deportivas con Animales y la Asociación del Deporte Español (ADESP) han rechazado el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de agosto, y exigen la exclusión de los animales utilizados en las actividades deportivas federadas del ámbito de aplicación de la Ley porque supondría la prohibición y/o la limitación de estas modalidades.

 

Así lo han expresado en un comunicado conjunto donde se exponen las anomalías de un proyecto de ley que ha recibido más de 6.000 alegaciones, “y que se ha aprobado sin recabar todos los informes dictámenes previos necesarios y solicitando a las Cortes su tramitación urgente sin que exista justificación alguna para ello”.

 

En este sentido, las entidades afean que no se haya tenido en cuenta en el proyecto la petición de exclusión de estas federaciones que se reclamó a través del Ministerio de Cultura y Deporte, y solicitan “un dictamen del Consejo de Estado para que se pronuncie sobre su legalidad y sobre la limitación y/o prohibición de modalidades deportivas reconocidas oficialmente”. Además, solicitan que se tramite por el procedimiento normal, dada la relevancia y transcendencia de la norma ya que la falta de información “supondría un vicio de nulidad de la Ley”.

 

Entre las anomalías denunciadas destacan el doble conflicto de competencias, ya que invadiría competencias previstas en la Ley del Deporte y en el caso de la actividad cinegética, “se produce igualmente un conflicto de competencias respecto a las reconocidas en dicha materia a las comunidades Autónomas por el artículo 148.1.11ª de la Constitución Española”. Como señala el comunicado, “estos conflictos competenciales, además de otros que afectan sectores distintos al deportivo, vician la norma de nulidad radical por su inconstitucionalidad”.

 

FEDERACIONES DEPORTIVAS CON ANIMALES

 

La Comisión de Federaciones con Animales se ha constituido en el seno de la Asociación del Deporte Español (ADESP) para defender y poner en valor la actividad deportiva de estas federaciones, y reivindicar de forma conjunta las importantes repercusiones que podría generar el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales en el ámbito deportivo nacional e internacional.

 Comunicat oficial federacions esportives amb animals de caça i ADESP
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar